Meny Stäng

Komponera med ord, se med musiken

Av Mirka Sulander

 

Den nutida världen söker efter renhet — absoluta uttryck, entydighet. Vi definierar musiken som musik, någonting abstrakt och icke-materiellt. Den visuella konsten står ofta i motsats till musiken eftersom bildkonsten är betraktad som konkret. Litteraturen, däremot, finns någonstans mittemellan musik och bild.

Egentligen nedvärderar de här definitionerna av de olika konstformerna mänskligheten som har många gråtoner mellan de absolut svarta och vita. Definitionerna kan till och med hindra tänkandet genom att begränsa organiska rörelser mellan de gränser som människorna har artificiellt skapat. På så sätt hindrar definitioner oss från att förstå saker som enheter.

Illustration av Mirka Sulander.

Musiken är inte bara ”ren musik”, utan den är samtidigt konkret och abstrakt: musiken kan inte skapas utan kroppslighet och något visuellt: en sångare, ett instrument eller ett musikprogram i datamaskinen. Musiken kan inte heller erfaras utan vår kropp. Den visuella sidan i musiken kan vara den konkreta musikperformansen, uppträdandet av musiken, men också musikens icke-materiella dimensioner: det som musiken väcker i oss, inre bilder. Det visuella i musiken är både det man ser och det man inte ser, det vill säga, vad musiker har känt och kanske inte menat, men vad vi ändå upplever.

Lyriken i låtarna kan lyfta fram musikens osedda visuella sida genom att sätta ord på musikens ljudvärld och på så sätt rikta in våra tankar. Ordet i sig har en melodi med sin egen klang och därför är ordets egenskap att operera mellan den visuella världen och musiken. Man kan skriva ordet ner till en konkret visuell form eller tala ordet högt som ett abstrakt ljud. Oavsett av ordets form f

Det är ofta tänkt att lyriken i en låt är skriven för musiken och att den inte längre är ”ren” poesi. Lyriken påverkas av musiken, den blir ett hjälpmedel, en illustration. I andra tillfällen kan det däremot vara svårt att hitta vilket element som är illustrativt och vilket som härskar. Exempelvis konstverk som nyttjar både poesi och bildkonst kan bli poesi om det visuella är mer illustrativt, eller bildkonst, om texten bara är ett visuellt element i v