Med orden som svärd skär hon rakt igenom mörkret

Av Tina Falltorp

En kort tid efter att min bror dog minns jag vilka ord som tröstade mig mest. Inte ”tiden läker alla sår”, ”håll ut det kommer bli bättre”, ”gör roliga saker” eller ”tänk på dina barn, kom igen”. Ord som förmedlar omsorg men som ändå inte hjälpte mig. En gammal kompis hörde av sig och sa, ”det är ett helvete att förlora någon man älskar så högt, det är bara det jag kan säga”. Orden tröstade och bekräftade min upplevelse så att jag lättare kunde tillåta mig själv att känna som jag gjorde. Paradoxalt nog upplevde jag att jag också fann tröst i Lalehs låt ”Some die young” från albumet Sjung (2012):

I will tell your story if you die
I will tell your story and keep you alive the best I can
[…]
Some die young Some die young Some
die young
[…]


Läs hela texten om Laleh i tryckta nummer 37 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap