Sören Bondesson – En m3 jord: Diktcykel

Av Peter Nyberg
Lejd, 76 sidor

Redan på omslaget av Sören Bondessons Augustprisnominerade diktsamling En m3 jord finns dubbelexponeringen – föreställer bilden en jordhög eller själva jorden? Bondesson har använt sig av en vågad tes: tillvaron illustrerad genom en enda kubikmeter jord omfattar existensens själva kärna och låter ana Guds tillvaro i alltet.

Bondesson har i sin diktning aldrig varit munter. Det finns hos honom en illusionslöshet som knyter hans skrivande till de renodlade skeptiska filosoferna. Samtidigt finns en kristen grundton i det skrivna, en flamma som lyser upp poesins mörker. Bondesson är trots sin poetiska pessimism skrivläraren som har utbildat ett helt garde deckarförfattare med Jens Lapidus och Åsa Larsson som spetsnamn, han har även utgivit ett par deckare, en kokbok, en novellbok och en roman. Även här illusionslösheten, viljan att inte stämma överens och bli ensidig.

En m3 jord har en ganska fantastisk struktur. Den har sju delar som har namn efter en jordart: förna, mull, mår, grovmo, blekjord, rostjord och mineraljord. Varje del innehåller sju dikter som har namn efter en version av tidegärden, alltså de sju bönestunder som djupt kristna har varje dag: laudes, prim, ters, sext, non, vesper och completorium. Numerologin är tydlig.

Poesin beskriver på ett symbolplan sju nivåer av tillvaron där jordens varelser får stå för mänsklighetens göranden. Boken inleds ”I mullen jävlas alla med varandra. Ett rabalder av maskar, hoppstjärtar och hjuldjur, en ständig sammanflätning, inveckling, överklivning, inkräktande och överkorsning.”. Det är inte lätt att avgöra om det är en helvetsskildring eller en neutral iakttagelse. Bokens vetenskapliga prägel bollas genom hela läsningen mot en religiös-existentiell natur. Kritiken mot det mänskliga går dock inte att ta miste på.

En cell kan vara en amöba
och röra sig mellan
förändring och cysta.

En människas hjärna har
100 miljarder celler och sysslar med
leksaker, våldtäkter, shopping,
aktiekurser, inredning och tortyr.

Amöborna har ingen mun
eller analöppning.
I deras cellplasma
flyter middag och skit ihop.

Jag tänker att Bondesson i denna kubikmeterjord har velat se själva skapelsens grund. En enda kubikmeter kan vara ett bevis på Guds existens. Texterna är en mustig sammanställning av våra allra minsta beståndsdelar och därför kanske också en koncentration av vilka vi är. Efter att ha läst kan man inte göra något annat än att be och beundra den enastående diktargärningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

arton + tre =