Annie Lundh – Skalade ord

Rolf Zandén
Eget förlag, 61 sidor

 

Även det lilla kan säga mycket. Det intrycket får man då man läser Annie Lundhs diktsamling Skalade ord. Det är en diktsamling med oräknade sidor där de flesta dikterna innehåller endast sex ord. Boken avslutas med några sidor med lite längre dikter men de säger inte mer än dikterna med färre ord. Då man läser Annie Lundhs dikter förstår man varför boken fått titeln Skalade ord dikterna är verkligen skalade från de onödiga orden.

I och med att det är så få ord i dikterna är varje ord av stor betydelse för handlingen. Det är en rytmisk, öppen och intensiv text som är lättläst och lätt att förstå. Känslorna och kärleken är något väsentligt i Annie Lundhs dikter och här kommer även något som hör kärleken till nämligen närheten, saknaden och längtan. Med några få ord jämför hon saknaden med en urvriden disktrasa:

Ett smärtsamt uppbrott
mitt hjärta
urvriden disktrasa
efter dig

Texter med så få ord engagerar läsaren mer, de väcker tankar och fantasi och det fordras mer koncentration i läsningen. Det är ord som är väl valda. Någon tvekan finns inte, orden känns stadiga, ingen osäkerhet. Ofta har diktens titel en stor betydelse för innehållet.

Tiden känns kort då man läser hennes dikter det är ett kort mellanrum mellan början och slutet. Man säger att man läser mellan raderna men här läser man emellanåt även mellan orden. Det känns som det finns en hemlighet i hennes korta texter, en hemlighet som läsaren får ersätta med sin fantasi.

Trots att det blir en känsla av hemlighet bland de få orden är det en öppenhet i Annie Lundhs texter. I hennes texter blir man medveten om att med rätt utvalda ord kan man säga mycket även med kort text. Näringen finns där i Annie Lundhs dikter, de är en näring för tankarna och fantasin.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

nitton − 13 =