Meny Stäng

Att läsa och värdera poesi – Ett samtal utifrån Tomas Jakobssons Orden ur Sunnansjön och Anders Törnquists I väntan på nya arbjudanden

Av Carola Mikaelsson & Lo Söllgård
Orden ur Sunnansjön: Meyers, 74 sidor
I väntan på nya erbjudanden:Podium Distibution, 87 sidor

Carola Mikaelsson och Lo Söllgård har läst Orden ur Sunnansjön av Tomas Jakobsson och Anders Törnquists I väntan på nya erbjudanden. Med dessa båda diktsamlingar som grund har en essäistisk recension vuxit fram i dialog. Dialog för att det skett i samtal mellan recensent och respektive diktsamling men också i samtal recensenterna emellan. Frågor som poesin tycks ställa har lyfts fram och bilder som diktsamlingarna förmedlat diskuterats.

*