Daniel Gahnertz – Golden Oldies

Av Bo Bjelvehammar
FEL förlag, 45 sidor

Detta är en prosapoetisk loggbok, en rapportliknande framställning, om möten i äldreomsorgen, om de som hjälper och bistår och de som får hjälpen och om de senares berättelser, historier och människoöden.

Av naturliga skäl handlar boken om människors sönderfall och upplösning, men även om funderingar kring vardagen, tankar om dåtiden och om de varor som kommer hem till lägenheten och de personer, som besöker dem och hjälper till med omsorg och sjukvård. Det är väl inte alltid tankarna följer räta linjer eller spår, de kan ofta fara vilse och blandas upp med misstänksamhet och hemslöjdade konspirationsteorier. Och det är inte märkligt, det finns gott om tid att tänka, ofta i ensamhet under vilken världen krymper, blir allt mera begränsad och kretsar kring ett fåtal saker. Det som avviker blir farligt.

Tillvaron för de äldre skildras med ett mycket fysiskt språk, det sköra, det defekta och det som håller på att gå sönder kläs i ord, som för mig är hårda som emalj och utan mänsklig värme och kärlek. Daniel Gahnertz har svårt att se och gestalta att även det defekta och det ofullkomliga har en skönhet. Det innebär att boken visar upp en kyla och en frånvaro, som jag starkt tar avstånd från.

Allt mänskligt liv, även det som närmar sig slutet har ett värde och varje människas integritet ska respekteras, så länge livet brinner. Jag menar att det inte görs här, texten kan ibland bli hånfull och närmast lyteskomisk, det gör mig både ledsen och förbannad; vem har rätt att uttala detta? Svaret är ingen!

Det som gör mig riktigt arg är, att ännu en gång får vi möta ett förhållningssätt till äldre präglat av ointresse och ett angrepp på integritet och människovärde; de äldre är beroende av andras godtycklighet, de är våra tiders hjon; de borde istället vara en maktfaktor, men de som ska tilvarata deras intressen, som politiker och intresseorganisationer, visar samma brist på äkta engagemang och tandlöshet. Tänk om någon med ekonomiska och politiska muskler kunde driva de äldres frågor! Detta är en skrift som inte är till någon hjälp i frågan.