Joakim Becker – I mitt huvud och andra dikter

Av Rolf Zandén
Magnus Grehn Förlag, 27 sidor

Joakim Beckers I mitt huvud och andra dikter
Joakim Beckers I mitt huvud och andra dikter

Joakim Beckers dikter är blandade med humor och allvar. Det är en diktsamling på 27 sidor men i och med att dikterna är så pass korta blir det en riklig samling dikter. Det är Beckers debut utgiven av Magnus Grehns Förlag.

I sina emellanåt naiva dikter kämpar han med världen där han försöker ta sig ut ur ett mörker som han upplever där. Det är hans hjärna och dagsform som ofta står i centrum i hans dikter och i dikten ”Den jäkeln” skriver han om hjärnan:

Jag känner
min hjärna
bäst.
Jag vet vad
den behöver –
Ett rejält kok
stryk!

Det är enkla och korta dikter som inte engagerar tanken så värst mycket för att förstå. Någon tvekan upplever man aldrig i Joakim Beckers dikter, de är säkra framföranden med ständiga påståenden om livet, känslor och upplevelser, aldrig någon upprördhet eller ängslan. Det finns en vilja och styrka i dikterna.

Utgångspunkten i dikterna är ofta ett jag . Ett andrum emellanåt i Joakim Beckers intensiva texter är något som man saknar. Joakim Beckers dikter är koncentrerade kring hans problem är att inget lågmält finns. Man upplever dikterna som att de ofta handlar om personliga problem där det ändå finns något för läsaren att ta till sig och lära sig av. Det är ett allvar tillsammans med humor som finns där och som gör att problemen i dikternas handling lättas upp.

I mitt huvud är titeln på diktsamlingen. Det finns även en dikt i samlingen med samma titel där diktaren pratar med någon i sitt huvud, är det möjligen sig själv han pratar med:

Jag säger vad
Jag vill
till mig själv

Jag pratar med
någon i mitt
huvud

idag är han
snäll

Det finns en självklarhet, aldrig någon undran eller fråga i Joakim Beckers dikter, kanske en alltför stor självklarhet, även en undran kunde få plats, även den kan ha något att ge. Man upplever både ett ljus och ett mörker i Joakim Beckers texter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

7 + 20 =