Meny Stäng

9 poeter – I flådda sinnens värld

Av Carola Mikaelsson
Miders & Tenorio förlag, 2010, 138 sidor

i flådda sinnens värld
i flådda sinnens värld

Antologin i flådda sinnens värld består av dikter från Katarina Eldsjö, Daniela Bjernbrandt, Joakim Rickardsson, Rossana Espinosa, Peter Sällström, Alicja Lappalainen, Mats Bjernhede, Joar Jonasson och David Medrie. Titeln i flådda sinnens värld är hämtad ur Daniela Bjernbrandts dikt ”Mosaik” som återfinns på sidan 30 i diktsamlingen. I flera av dikterna gestaltas en trasighet, ett utanförskap eller ett missnöje, men att flådda sinnen skulle vara ett tema är inte helt klart. Här finns politiska ståndpunkter, exempelvis hos Rossana Espinosa, som här, ur en strof i ”Gå i land”, på sidan 55:

Som när kolonisatörerna beodrade [sic!] marken
Att ligga still; för att sedan plundra den
På allt guld, allt liv, allt grönt
Många gånger om

Espinosa arbetar med flera olika uttryck och former. Dikten ”Stambyte” löper över sidorna 62-64 och är uppställd i strofer om tre verser, där varje vers innehåller två eller tre ord. Den osar energi och rentav kräver att få skanderas eller närmast utropas:

Immigrera Ödeslott
Annullera vithetsbrott
Stryp barntillskott

och brottet kommer lite längre ner på samma sida:

Tangera trams fabrikat
Utmana ödet
Frökna till dig,

Direktören!

Många av bidragen innehåller särskrivningar och flera av poeterna skriver på ett ungt sätt, men Joar Jonassons diktning tar det till en högre nivå, som i ”TV” på sidan 115:

kanske, men, jag tror på den där rapportens kärring, hon i