John Milton – Det återfunna paradiset / Simson i Gaza

Av Rolf Zandén
Natur & Kultur, 2013, 181 sidor

 

Bokförlaget Natur & Kultur har nu tagit med John Miltons diktsamling Det återvunna paradiset i sin klassikerserie ”Levande litteratur”. I samlingen finns även Simson i Gaza som är ett hjärtskärande drama. Det återvunna paradiset är i följd av John Miltons Det förlorade paradiset. Det är en diktsamling som är från 1600-talet och det är ett av litteraturhistoriens mest betydande verk. Det återvunna paradiset har funnits endast i engelsk tolkning från 1800-talet, nu finns det översatt även till modern svenska och översättaren är Ingvar Björkeson, som även kommenterat boken.

Det återvunna paradiset är en storslagen text med en poetisk styrka och kraft . Det inleds med en beskrivning av den oro som fanns i det förlorade men nu återvunna paradiset. Handlingen har hämtats från det religiösa och här är det friheten på och i luften som är målet.

Det är en tät text som ibland kan bli en aning trögläst. Här är en väl utförd beskrivning av olika karaktärer, av miljöer och folk. Det är platser som öknen och skogar, vildmarker med sina labyrinter, städer med den tidens miljöer som känns främmande för vår tid. Hos folket med de olika gestalterna som är bland annat de fattiga och rika, hedningar, herdar, renhjärtade och visa, spelar svälten och törsten en stor roll.

Tiden och naturen spelar en stor roll i Det återvunna paradiset:

I fyrtio dagar dröjde han där ute,
om I skuggig dal eller på bergen,
om nattetid i hägn av några ceder
eller gammal ek till skydd mot daggen,
kan hända I en grottta – ingen vet.

Simson i Gaza är ett lyriskt läsdrama som har en högrest ton i texten. Det är den bibliske hjälten Simson och ytterligare sex personer som är med i dramat. Det liksom Det återvunna paradiset har en styrka och kraft i texten, inget lågmält tvekande utan mycket frukt för läsarens tankar.

Det är en fängslande läsning i gripande dialoger utan avbrott. Läsaren får möta en Simson som förlorat sin kraft och dömts till tvångsarbete vid en kvarn i Gaza. En av hans beundrare är hans far Manoach som uttrycker sig om sonen:

Eländiga förvandling! Är det Simson,
För Israels fiender en skräck, som kraftfull,
en Ängel lik, drog fram på deras gator
där ingen tordes bjuda honom motstånd,
som ensam stred mot deras kampberedda,
stolta arméer, själv en hel armé?

Det är en gripande mänsklig förvandling som läsaren får uppleva i John Miltons diktsamling. Manoach talar om det fåfängliga och bedrägliga hos människan, om det goda man ber om men ofta blott blir till sorg och undergång. Trots sin ofruktsamhet fick Manoach sonen Simson som blev prisad av alla män, men som i texten blir kränkt som slav.

Läsningen är tung men lättfattlig. Det är en gripande läsning om förfallet hos den tidigare hyllade Simson. Det är det fåfängliga och bedrägliga hos människan som kommer fram i John Miltons text.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

tretton + 16 =