Meny Stäng

Johannes Heldén – Ljus / System

Albert Bonniers & Irrlicht förlag, 2013

Av Peter Nyberg

Johannes Heldén. Foto: Sara Mac Key.
Johannes Heldén. Foto: Sara Mac Key.

Under hela 2000-talet har Johannes Heldén varit nästan osannolikt produktiv inom konst, musik och poesi.

Diktböckerna har omväxlande kommit ut på Bonniers och på mindre förlag, som Irrlicht. Gemensamt för all poesi från Heldén är att den anknyter till Sience Fiction, men också till en generell miljöproblematik. Den framtida undergång eller ensamhet som ofta beskrivs tycks ha föregåtts av utplåning. Kvar finns endast den ensamma människan i sin naturliga miljö, ibland med en SF-teknik att tillgå. Kännetecknande är också en rik allusionsapparat till SF-kultur och skräckkultur, som här från System.

Johannes Heldén System

25-50 m
ÅLDER okänd
KÄNNETECKEN mycket motståndskraftig
växer   utmed    motorvägar     i semiskymning     ibland
parasitisk GENEALOGI
               enda överlevaren oförändrad
de ser underliga ut            som fångade i en malström
de kanske reflekterar en pl