Meny Stäng

Sedigheh Vasmaghi – Smälta smärtor

Bokförlaget Edda, 2013, 80 sidor

Av Carola Mikaelsson

Sedigheh Vasmaghi. Foto: Lotte Sederholm.
Sedigheh Vasmaghi. Foto: Lotte Sederholm.

Sedigheh Vasmaghi debuterade med diktsamlingen Regnets bön 1989 och har därefter publicerat flera diktsamlingar och facklitterära böcker. Hon är doktor i islamisk teologi och rättsvetenskap, och verkar sedan 2012 i Uppsala, där hon är fristadsförfattare. Smälta smärtor är översatt av Tobias Bernander och satsningen kallas av bokförlaget edda för en introduktion av både Vasmaghis diktning och iransk poesi till svenska.

Sedigheh Vasmaghi Smälta Smärtor

Jasim Mohamed har skrivit förord och i det fört in en intervju med Sedigheh Vasmaghi där hon lyfter fram poesin som en betydande del av hennes person: ”Poesiskrivandet är en viktig del av min tillvaro. Vi har en obrytbar vänskap. Det är mitt bästa sätt att uttrycka mig själv och nedteckna mitt liv.” Hon liknar också poesin vid en ”nationens tunga”, eftersom den kan uttrycka folks liv, politik och social