Meny Stäng

Helga Krook – Puppe Doll Chrysalis

Bonniers, 2013, 107 sidor
Av Bo Bjelvehammar

Helga Krook. Foto: Christine Olsson
Helga Krook. Foto: Christine Olsson

De ord som ligger närmast vid läsningen av Helga Krooks femte diktsamling är instängdhet och omvandling; titeln talar ju om både puppa och fjärilsfoster.

Och det handlar om att inte nå fram, om att försöka med olika metoder och ta till språkliga experiment för att nå ett stycke längre. Mot ett klarare språk och en lättare kommunikation. Ibland räcker inte det svenska språket till, det får tas till både engelska och franska. I de brokiga dagboksbladen finns även kommentarer och reflektioner kring en kärleksrelation, som inte alltid är så lätt att begripa sig på och ta till sig;

Helga Krooks puppe doll chrysalis
Helga Krooks puppe doll chrysalis

han säger att jag
blir osynlig att han
tycker så mycket     om mig
jag slår ned blicken

Även om