Meny Stäng

Thomas Tidholm – Hilding Kvists minnen

2014, Wahlström & Widstrand, 134 sidor
 Bo Bjelvehammar

Thomas Tidholm. Foto: Kjell Nilsson
Thomas Tidholm. Foto: Kjell Nilsson

Boken handlar om en motsträvig och vresig människas liv i Hälsingland, på mindre orter i Ljusnans dalgång, under tidigt 1900-tal och framåt. Om Hilding Kvists betraktelser och tankar om sitt liv av tristess, gråhet, missnöjdhet och misslyckanden, som träs på radband. I livet, i arbetet, i relationer, ja i allt…

Om hundens död, om fars död, om en blek, intetsägande och mörk ungdom, om militärtjänstgöringens vedermödor och om mors död. Så tränger en ljusstrimma in i livet med Anita Ask och barnet;

Thomas Tidholms Hilding Kvists minnen
Thomas Tidholms Hilding Kvists minnen

Anita tycktes under våren alltmer havande
och saken bekräftades i sista stund av Dr Hökberg
Barnet föddes därefter oäktenskapligt redan den 3 juni
friskt men med gomspalt och något skelande

Men snart kommer skilsmässan och allt återgår till en djupare manlig ensamhet, Hilding Kvist är en mästare i konsten att göra sig ensam. Han är frånvarande i sitt arbete, som då och då visas i texten, han kapslar in sig i sig själv, han är en känslomässig isklump.

Thomas Tidholm skriver i sor