Elise Ingvarsson – Fem minuter av ditt liv

Av Carola Mikaelsson
Norstedts Förlag, 2013, 96 sidor

Elise Ingvarsson. Foto: Christian Cavallin
Elise Ingvarsson. Foto: Christian Cavallin

Vad jag återkommer till och fortfarande efter läsningen grunnar på är titeln. De fem minuterna skrivs på ett par ställen ut i diktsamlingen, men jag drivs av tanken att det finns en annan, djupare betydelse.

På sidan 68 står något som skulle ha kunna varit Elise Ingvarssons synopsis, eller intention med diktsamlingen, och som hon mycket väl lever upp till:

Moraliska Dikter,
våga vara
Naken

Vi följer ett jag som med två skilda röster delar med sig av tankar och förhållningssätt gällande såväl döden och livet som litteraturen.

Elise Ingvarssons Fem minuter av ditt liv
Elise Ingvarssons Fem minuter av ditt liv

Den ena rösten har en direkt och spontan karaktär. Den inleder vart och ett av de sju avsnitten och är skrivna i en dagbokens och anteckningarnas stil, med genretypiska tidsangivelser och utan närmare presentationer av personerna som figurerar där: Lille, M, P och Stefan Persson. Typsnittet är ett annat än i de till synes mer bearbetade dikterna, ett typsnitt utan seriffer vilket ger en känsla av att denna text inte är skriven för att tryckas. Eller rättare: att orden är frön till något som långt senare och efter flera omarbetningar kommer att tryckas. Dessa dikter ger en högst autentisk känsla; en omedelbarhet och en närvaro.

Den andra rösten, däremot, är genomtänkt, förädlad om man så vill, och vad som konventionellt sett kan kallas litterär. Även om det fortfarande är personligt, med ett jag som för talan, finns en distans som skapar en mer universell atmosfär. Här kommer frågor in. Frågor om döden och om livet. Här finns stora tankar som berör. Åtminstone alla dem som vågar vara mer medvetna än det-händer-inte-mig-människor. Alla som funderat på om anledningen till att någon som väntas och är sen kanske har råkat illa ut på vägen, eller som känt oro över hälsofarliga vanor. Eller har upplevt något som skulle kunna vara ett symtom på någon sjukdom (… det ligger ju i släkten …)

Rösterna samspelar väl, och ger en konkret berättelse och en abstrakt filosofisk grund. Det gör Fem minuter av ditt liv till en både personlig och allmängiltig diktsamling.

Nedanstående strof återfinns på sidan 94-95, i den dikt som ligger sist i Fem minuter av ditt liv.

Jag tror
att jag har
Överlevt din Död nu.
Det tog och tar tid.
Det ville inte
Säga Lite,
att jag själv tog mig över
det kompakta motståndet i År och År
mot att, skakande, ge
Liv, eller rum
åt ett
nytt Barn-Liv
[…]
jag Tror
jag har överlevt mig själv,

Innehållet kretsar kring föräldraskap. Jagets mamma har dött i tidig ålder, när jaget ännu var ett barn. Nu har jaget levt längre än vad modern gjorde, och också blivit mamma själv. Under åren som har passerat har jaget, mellan döden och det nya livet, genomgått olika faser. Olika sätt att hantera sorgen, att överleva. Där finns en period av flykt, men också stråk av tvång, självkritik och skuld. Fortlöpande vänder sig jaget till en gud, och finner i tron stöd och tröst. Ett par verser som sticker ut finns på sidan 36:

Herren din Gud
Modern din Kyrka

Fem minuter av ditt liv är Elise Ingvarssons tredje diktsamling. Debuten Beror skrymmande på, som kom 2005, fick hon Katapultpriset för. Fyra år senare kom Ett förslag. Norstedts lyfter fram poetens ”alldeles särskilda tonträff och syntax” och till det kan föras ett intressant experimenterande med språket. På sidan 39 hittar vi följande passage:

om jag fick
FICK-TIV
FIKTIV
finge fick (ge)
TIV-LIV
fick
fri vara det
Vad skulle då inte födas?
(lite till)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

fyra × 3 =