Meny Stäng

Elise Ingvarsson – Fem minuter av ditt liv

Av Carola Mikaelsson
Norstedts Förlag, 2013, 96 sidor

Elise Ingvarsson. Foto: Christian Cavallin
Elise Ingvarsson. Foto: Christian Cavallin

Vad jag återkommer till och fortfarande efter läsningen grunnar på är titeln. De fem minuterna skrivs på ett par ställen ut i diktsamlingen, men jag drivs av tanken att det finns en annan, djupare betydelse.

På sidan 68 står något som skulle ha kunna varit Elise Ingvarssons synopsis, eller intention med diktsamlingen, och som hon mycket väl lever upp till:

Moraliska Dikter,
våga vara
Naken

Vi följer ett jag som med två skilda röster delar med sig av tankar och förhållningssätt gällande såväl döden och livet som litteraturen.

Elise Ingvarssons Fem minuter av ditt liv
Elise Ingvarssons Fem minuter av ditt liv

Den ena rösten har en direkt och spontan karaktär. Den inleder vart och ett