Joar Tiberg – Fåglar i fält

Av Bo Bjelvehammar
Heidruns, 2014, 108 sidor

Joar Tiberg. Foto Cato Lein.
Joar Tiberg. Foto Cato Lein.

Lars Gårding var under mer än trettio år professor i matematik vid Lunds universitet, efter pensioneringen ägnade han sig åt annat som fåglars sång och läten stiliserade i ljudbilder, i spektrogram; det rör sig om visslingar, drillar, knarr, skrik och trummanden. I en bok från 1987 beskriver han 245 arter. Han gör det ofta kortfattat och ordentligt, som när han skriver om strömstaren.

Joar Tibergs Fåglar i fält
Joar Tibergs Fåglar i fält

”Strömstaren ropar ett högtonigt kompakt srick, den långa sången är en karakteristisk blandning av höga slag och lägre sträva arsjk.”

Joar Tiberg har inte tagit intryck av Lars Gårding, men väl av giganten Erik Rosenberg, poeten har inte hans kunskaper, inte hans detaljskärpa, men väl hans personliga angreppssätt. Joar Tiberg tycker om ljudhärmningar, kvillranden och knortanden. Att kalla det en fälthandbok är helt missvisande, detta är nedslag i Sverige, Centraleuropa och Indien. En fälthandbok består av en ordning med grupper som fälthöns, trastfåglar, kråkfåglar och hackspettar och avsevärt många flera arter, en fälthandbok har en systematik och en linneansk agenda. Joar Tiberg talar om runt åttio arter.

Nu är detta avgjort en trivsam läsning, associationsrik, inkännande och sökande, texterna har en kåserande stil och ofta handlar det om vardagsmöten med fåglar och hur författaren går i gång på olika tecken och signaler. Fåglar som en del av våra verkligheter, fåglar som deltagare i våra bestyr, de finns där oftast utan att göra något större väsen av sig och de anpassar sig lätt till nya förutsättningar och betingelser. Många arter kommer närmare oss. Så skriver Joar Tiberg om korpen;

Stod i den skarpa morgonen på balkongen och ren-
sade bär när hon kom, över de stympade grantoppar-
na, rumlade till med axlarna, riste till och fick iväg
klånket…

Not: Jag känner igen en del av texterna; de är troligtvis från hans tidigare böcker Fåglar i förorten eller Fogghelflora. Jag ids inte ägna mig åt källkritik i åskvärmen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

19 − 7 =