Meny Stäng

Joar Tiberg – Fåglar i fält

Av Bo Bjelvehammar
Heidruns, 2014, 108 sidor

Joar Tiberg. Foto Cato Lein.
Joar Tiberg. Foto Cato Lein.

Lars Gårding var under mer än trettio år professor i matematik vid Lunds universitet, efter pensioneringen ägnade han sig åt annat som fåglars sång och läten stiliserade i ljudbilder, i spektrogram; det rör sig om visslingar, drillar, knarr, skrik och trummanden. I en bok från 1987 beskriver han 245 arter. Han gör det ofta kortfattat och ordentligt, som när han skriver om strömstaren.

Joar Tibergs Fåglar i fält
Joar Tibergs Fåglar i fält

”Strömstaren ropar ett högtonigt kompakt srick, den långa sången är en karakteristisk blandning av höga slag och lägre sträva arsjk.”

Joar Tiberg har inte tagit intryck av Lars Gårding, men väl av giganten Erik Rosenberg, poeten har inte hans kunskaper, inte hans detaljskärpa, men väl hans personliga angreppssätt. Joar Tiberg tycker om ljudhärmningar, kvillranden och knortanden. Att kalla det en fälthandbok är helt missvisande, detta är nedslag i Sverige, Centraleuropa och Indien. En fälthandbok består av en ordning med grupper som fälthöns,