Meny Stäng

Marin Surrescu – Erratum till paradiset

Marin Sorescu
Marin Sorescu

”Erratum till paradiset” heter en dikt i en bok som heter samma sak, nämligen det fylliga urval som Ellerströms ger ut med hjälp av den oförtröttlige introduktören och översättaren av rumänsk poesi, Dan Shafran. Titeln betyder ungefär rättelse till eller korrigering av paradiset, vilket kanske är begripligt för en intellektuell som levt och verkat under Nicoale Ciaocescus barska diktatur. Den rumänska kulturen, inte minst poesin, har bidragit till både hopp och längtan, ofta i form av absurdistiska och surrealistiska kostymeringar. Ionescu, Tzara, Cioran och många till hör till de redan klassiska namnen.

Den nu aktuella Marin Sorescu (1936-1996) var produktiv in i det sista, ja hans sista samling utkom postumt. Erratum till paradiset bjuder på dikter från femton samlingar, några av dikterna är ej tidigare publicerade. Längre och tematiskt komplexa dikter avlöses av korta, humoristiska bagateller eller en inympad galghumor, som i ”Skrivandet som sjukdom”:

Marin Sorescus Erratum till paradiset
Marin Sorescus Erratum till paradiset

När en bok en gång är skriven
gör den dig inte immun mot skrivandet.
Du blir sjuk av ett virus