Meny Stäng

Anders Johansson – Strömmarna

Av Louise Hjalmarsson
Björkmans förlag, 2013, 56 sidor

Anders Johansson. Foto: Janne Adeen.
Anders Johansson. Foto: Janne Adeen.

Anders Johansson skriver om Öland och Kalmar och är verksam i området som poet, fotograf och journalist.

Från poesidebuten 1984 har det fram till 2007 kommit några böcker varje årtionde. 2007 blev det ett uppehåll fram till 2013, då Strömmarna kom.

Som poet skriver Anders Johansson om landskapet och naturen. På det sättet är han en renodlad naturlyriker. Hans styrka är rena bilder av natur som sätts i förhållande till människor som lever i densamma. Många gånger färgas dikterna av ett romantiskt förhållningssätt till omgivningen. I långa stycken är han lik Ölandspoeten Lennart Sjögren.

I Strömmarna används den poetiska metoden, till exempel i ”Den vita båten”:

Anders Johanssons Strömmarna
Anders Johanssons Strömmarna

Natten var som jag mindes den:
ett eko från ett eko

Den vita fiskebåten
drog en silverstrimma före poesin