Anders Johansson – Strömmarna

Av Louise Hjalmarsson
Björkmans förlag, 2013, 56 sidor

Anders Johansson. Foto: Janne Adeen.
Anders Johansson. Foto: Janne Adeen.

Anders Johansson skriver om Öland och Kalmar och är verksam i området som poet, fotograf och journalist.

Från poesidebuten 1984 har det fram till 2007 kommit några böcker varje årtionde. 2007 blev det ett uppehåll fram till 2013, då Strömmarna kom.

Som poet skriver Anders Johansson om landskapet och naturen. På det sättet är han en renodlad naturlyriker. Hans styrka är rena bilder av natur som sätts i förhållande till människor som lever i densamma. Många gånger färgas dikterna av ett romantiskt förhållningssätt till omgivningen. I långa stycken är han lik Ölandspoeten Lennart Sjögren.

I Strömmarna används den poetiska metoden, till exempel i ”Den vita båten”:

Anders Johanssons Strömmarna
Anders Johanssons Strömmarna

Natten var som jag mindes den:
ett eko från ett eko

Den vita fiskebåten
drog en silverstrimma före poesin
mellan två öar.

I den ljusa sommarnatten
kom en åldrig kvinna
för att vattna de försvunna trädgårdarna.

Hela den första och de två sista delarna är byggd på den här typen av ganska romantiska men ändå direkta bilder av tillvaron i naturen. I den andra delen, som består av en enda dikt, byts inte stilen men Johansson börjar berätta och den ton som hållits under många år förändras. Texten om hur ett jag återvänder och städar ut ”den dödes hus” blir kraftfull och berättande.

Sa jag nio resväskor? Jag menade fjorton.
Dessutom 38 mindre väskor av olika material och
beskaffenhet.
Inte ens de centimeterlånga pennstumparna hade
kastats.

Anders Johanssons Strömmarna är en återkomst av en diktare som är värd att föras fram i ljuset. Poesin är klassiskt modernistisk med klassiska naturlyriska motiv som borde passa en klassiskt skolad publik.

Louise Hjalmarsson, som studerar till lärare och inte är knuten till Populär Poesi, recenserar Anders Johanssons Strömmarna då boken ges ut på Björkmans förlag, som tillhör Peter Björkman, Populär Poesis artikelredaktör.