Azita Ghahreman – Serendips loggbok

Av Clemens Altgård
Översättning: Sohrab Rahimi & Kristian Carlsson
Smockadoll förlag, 2014, 78 sidor

Azita Ghahreman. Foto: Sohrab Rahimi
Azita Ghahreman. Foto: Sohrab Rahimi

En av Irans främsta poeter, Azita Ghahreman, är sedan 2006 bosatt i Malmö. Hon debuterade 1990 och hade hunnit bli en etablerad poet innan hon lämnade Iran. I Sverige har det kommit ut ett par böcker med hennes dikter i översättning. Nu finns det en tredje att tillgå – Serendips loggbok med dikter i översättning av Sohrab Rahimi och Kristian Carlsson. Diktsamlingen är tillägnad Gunnar Ekelöf och anger en ingång för svenska läsare.

Azita Gharemans Serendips loggbok
Azita Gharemans Serendips loggbok

Azita Ghahreman skriver vidare i vad som blivit en modernistisk tradition med ett bildrikt språk som kan vara både surrealistiskt och expressivt. Samtidigt märks det att hon också skriver utifrån den persiska poesins speciella förutsättningar där det finns ett traditionellt symbolspråk. Likväl präglas åtskilliga av Azita Ghahremans dikter av ett djupt originellt bildval och ett slags drömartade stämningar och situationer.

Jag läser också hennes dikter mot bakgrund av hur litteraturen censureras i dagens Iran och poeterna därför utvecklat ett slags krypterat språk för läsaren att tyda. Numera behöver Azita Ghahreman inte bekymra sig om censuren men hon har ett utvecklat sinne för att skapa komplexa bilder. Sedan är det inte alla som gillar gåtfulla dikter, men personligen gör jag det. Dikter som inte genast kan avkodas går det att återvända till och där finns det saker att upptäcka även vid tredje eller fjärde genomläsningen.

Kärleken framstår som ett genomgående övergripande motiv men den är aldrig okomplicerad utan upphov till starka spänningar och svängningar. Emellanåt klarnar också språket och då talar Azita Ghahreman, som här, med en hisnande skärpa i kombination med en oväntad inzoomning:

Du har tagit död på mig lika ofta som kärleken
och jag förälskar mig lika ofta som du blir min död
och det har inte längre någon betydelse
från vilket håll ljuset tränger in i boken
eller varifrån i äpplet masken betraktar världen

Serendipitet är ett ord som betecknar en positiv överraskning vid sökandet efter något annat. Ordet myntades av 1700-talsförfattaren Horace Walpole som hämtade det från en saga med namnet Tre prinsar från Serendip. Azita Ghahremans dikter i Serendips loggbok bjuder på många sådana upptäckter. Ja, hennes diktsamling är i sig ett exempel på detta som kallas serendipitet.