Iréne Svensson Räisänen – Släck inte elden: 53 haiku, tanka och andra fåradingar

Av Louise Hjalmarsson
Skrivarsidans förlag, 2014, 66 sidor

Iréne Räisänen Svensson. Foto: Privat.
Iréne Räisänen Svensson. Foto: Privat.

Iréne Svensson Räisänen har tidigare givit ut diktböckerna Hora, Dåre och Martyr och Från mina sinnen. Hon medverkar i 17 olika antologier och har också skrivit två skrivarhandböcker. Och hon är skapare av Skrivarsidan.

Dikterna i den nya boken Släck inte elden: 53 haiku, tanka och andra fåradingar har i de flesta fall tidigare publicerats på Iréne Svensson Räisänens blogg. Hon lägger i boken upp sina dikter på traditionellt vis efter årstiderna och i slutet lägger hon till en femte årstid. Eftersom de japanska diktslagen är naturnära faller upplägget ganska naturligt. Riktigt vad den femte årstiden består i är svårt att säga – möjligen i att dikterna här inte anknyter till en årstid.

Iréne Räisänen Svenssons Släck inte elden
Iréne Räisänen Svenssons Släck inte elden

Genomgående är stilen i dikten enkel. Här experimenteras inte utan texten hålls nästan alltid traditionell.

I stilla veckan
kämpar livet och döden
segraren är jag

Fåradingarna, ett ord som jag personligen tycker om med tanke på att en stor del av den allra strängaste bundna formen avskaffats inom haikudiktningen, är vältänkta och formuleras med en skrivlärares noggrannhet och förkärlek för annorlunda ordföljder:

Sädesfältens våg
Solrosornas cancandans
i rörelsen du

Iréne Svenssons Räisänens Släck inte elden är en trevlig bok som jag läser igenom under någon timme genom att snabbt bläddra fram dikt efter dikt. Det är sällan jag finner diktböcker med den typen av kvalité; ett framåtsträvande, det framåtlut som oftast romaner har. Det är en trevlig stund. Gott nog så.