Meny Stäng

Jonas Ellerström – Under tidens yta

Av Rolf Zandén
ellerströms, 2014, 220 sidor

Jonas Ellerström
Jonas Ellerström

Jonas Ellerström född 1958, författare och översättare, har nyligen kommit ut med Under tidens yta på 220 sidor som han själv kallar för ”En annorlunda poesihistoria”. Han har bland annat redigerat och kommenterat Vilhelm Ekelunds samlade dikter i två band för Svenska Akademin och översatt ett antal utländska kända poeter. Dessutom är han förläggare för Ellerströms förlag.

I sin bok Under tidens yta tar Jonas Ellerström fram ett 70-tal diktsamlingar från 1900-talet tillsammans med en kort presentation av författaren och några exempel på deras texter. Det är en intressant beskrivning av en annorlunda svensk poesihistoria. Jonas Ellerström tar fram ett antal diktsamlingar som visar en stor variation och rikedom. I förordet skriver han om urvalet av böcker. Att de kvinnliga poeterna fått en för liten plats i -30 och -40 talet anser han är klarlagt men nu har han givit dem en stor plats i sin poesihistoria. Även några viktiga debuter har fått komma med.

Med Solveig von Schoultz dikter tar han upp den japanska tankaformen i hennes lyrik. Hennes tankalyrik har blivit reseskisser av upplevelser och naturimpressioner vid en vistelse i Norditalien.