Jonas Gren – Lantmäteriet

Av Carola Mikaelsson
10tal Bok, 2014, 128 sidor

Jonas Gren. Foto: Linda Gren
Jonas Gren. Foto: Linda Gren

Orden ”Vi kartlägger verkligheten” inleder Jonas Grens debut Lantmäteriet, och det är också Lantmäteriet som ska ses som avsändare till den utsagan. Jonas Gren lyfter fram en myllrande värld som i en och samma bild rymmer olika ekosystem och civilisationer, även om det i synnerhet är den västerländska civilisationen som framställs. Att de inte fungerar särskilt väl sida vid sida i den verkliga världen är i dag ett faktum, men finns det en chans, skulle naturen och civilisationen kunna existera parallellt utan att den ena tog över? Och vad krävs i sådana fall för att nå en dylik symbios?

Jonas Grens Lantmäteriet

I Lantmäteriets första del görs ett skenbart försök att förena dessa världar: ekosystem och civilisation. Världarna och deras skiljaktiga värden flätas samman i figurdikter, och deras essens – rosetten på flätan, om man så vill – blir en ironi/paradox. Ett exempel är Europas motorvägar som löper långa och raka i tre filer över sidorna 9-11. Här förekommer upprepningar och omtagningar vilket ger intrycket av ett ständigt surr, en aldrig sinande flod av fordon, människor som krockar, människor som arbetar med att ta hand om människor som krockar, människor som stannar för att människor krockat, människor som arbetar med underhåll och människor som drabbas av motorstopp. Jonas Gren skriver om motorvägarnas odödlighet, om hur de växer ”liksom svampar framåt och dör bakifrån i oändlighet” (sidan 9). Svampliknelsen är väl vald, och byggs vid flera tillfällen ut. Motorvägarna likställs vid ”rhizom med tillhörande svampkroppar”. Det är lätt att föreställa sig förgreningarnas framväxt, men storleken på svamparna gör också att människan i bilden blir liten; människan framstår som skadedjur i svampkropparna, ilande maskar i mycelerna.

Läs resten av recensionen i Populär Poesi 22-23. Beställ här: Medlemskap.