Kristin Berget – Hennes ansikte

Av Iréne Svensson Räisänen
Ramús, 2014, 52 sidor
Översättning av Ida Linde

Kristin Berget. Foto: Fredrik Arff
Kristin Berget. Foto: Fredrik Arff

Måste vara vaken när jag letar

Ovanstående är en rad på en av de inledande sidorna i norska Kristin Bergets tredje diktsamling, Hennes ansikte. Just så känner jag när jag läser dikterna som till det yttre ter sig lättillgängliga. Men se upp, trots att Bergets stil är perfektion näst intill utplåning finns där undertext och djup om du tar dig tid att gå på jakt.

Det lesbiska struphuvudet nyckelben lårhals.
Hörselgång gom nagelband.

Tarmar skuldror öron.
Matstrupe vagina kragben.

Det starka diktjaget ger sig ut i skogen med jaktvapen i handen för att söka efter en försvunnen älskarinna. Kanske. Bergets dikter är undflyende och inbjuder till övertolkning. Men det är det som bör undvikas. Jag väljer att läsa på två plan samtidigt. Först det naturalistiska där skogen, djuren, jakten, döden, slakten och ensamheten tar plats. Detaljerna är sparsmakade och exakta. Och det skulle kunna räcka så.

Kristin Bergets Hennes ansikte
Kristin Bergets Hennes ansikte

När jag vaknar

ser jag hennes ansikte i mitt
Bara hennes ansikte

Det andra planet är jakten som en allegori för sökandet efter en kvinna, kärlek som är på väg att gå förlorad eller som ska övervinnas. Slaktdjuret är ömsom den älskade, ömsom diktjaget. Den lesbiska symbiosen som är betydligt vanligare än den beryktade sängdöden.

Berget skriver sparsmakat. Jag kan se framför mig hur hon skalar ner texten till undertexten lyfts fram. Som ett jaktbyte håller hon fram dikten till läsaren och ber mig smaka. Tack, säger jag och ber om mer för att i nästa stund snubbla i rytmen som ibland går vilse bland alla referenser till andra författare och böcker.

Om jag tvingas sätta in poeten Kristin Berget i ett sammanhang hamnar hon i samma fåra som den danska poeten Inger Christensen. De har en kompromisslös kärlek till naturen och orden som påminner om varandra. Om än vagt. Den största skillnaden är att Berget är betydligt mer queer.