Meny Stäng

Tony Kendrew – Feathers scattered in the Wind

Av Peter Nyberg
Iconau, 2014, 62 sidor

Tony Kendrew.
Tony Kendrew.

Engelskspråkig poesi är spännande eftersom den utan vidare accepterar företeelser som i den svenskspråkiga poesin är portförbjudna.

Där finns en tradition av berättande dikt, gärna med rim och rytmik. Den muntlighet som bland andra Dylan Thomas anknyter till närmar sig också den nutida poesin, utan att texterna för den skull blir pladdrigt talspråkliga. Rösterna blir däremot starka, det originella i författarens sätt att använda ord lyfts fram istället för att hejdas. De här skillnaderna blir uppenbara när jag läser Tony Kendrews första diktbok Feathers Scattered in the Wind.

Tony Kendrews Feathers scattered in the wind
Tony Kendrews Feathers scattered in the wind

Poeten föddes i Storbritannien men har