Tony Kendrew – Feathers scattered in the Wind

Av Peter Nyberg
Iconau, 2014, 62 sidor

Tony Kendrew.
Tony Kendrew.

Engelskspråkig poesi är spännande eftersom den utan vidare accepterar företeelser som i den svenskspråkiga poesin är portförbjudna.

Där finns en tradition av berättande dikt, gärna med rim och rytmik. Den muntlighet som bland andra Dylan Thomas anknyter till närmar sig också den nutida poesin, utan att texterna för den skull blir pladdrigt talspråkliga. Rösterna blir däremot starka, det originella i författarens sätt att använda ord lyfts fram istället för att hejdas. De här skillnaderna blir uppenbara när jag läser Tony Kendrews första diktbok Feathers Scattered in the Wind.

Tony Kendrews Feathers scattered in the wind
Tony Kendrews Feathers scattered in the wind

Poeten föddes i Storbritannien men har bott i norra Kalifornien i 30 år. Han har rest runt i världen och bland annat tagit intryck av Asien och Afrika samt ägnat sig åt akademiska studier på en rad platser. 2012 tog han en master i kreativt skrivande vid University of Wales. Poesin i debutsamlingen är starkt präglad av miljöerna i norra Kalifornien och Wales, något som dikternas titlar signalerar: ”Strata Florida”, ”Mojave”, ”Seven Views of the South Fork River”, till exempel. Utan titlarna hade miljöerna, paradoxalt nog, varit svåra att placera. Kendrew är i sin bok inte ute efter att beskriva platser, han vill beskriva tillstånd vilka representeras av platserna och kanske är hans syfte också att dubbelexponera Wales mot Kalifornien. Erfarenheten av Bryan´s Beach är givetvis densamma vilken världsdel den än placeras i:

Sometime
in the endless summer
we descend the steps
between the poison oak
with towels and inner tubes
bowls of salad
and bottles of wine
to settle on the sand
beneth the alders.

Genom dikterna förstår vi att platserna präglar de människor som vistas i dem, att människa och natur måste få vara ett. Det är här Tony Kendrew anstryker sina dikter med mystik, inte på ett new age-religiöst sätt utan med en nyans som gör dem spännande. Något pekas ut för oss, platserna är viktiga eftersom de blivit en del av karaktärernas minne, deras sätt att minnas och därmed också deras person. En människa utan plats är ingen människa.

I dikterna finns en stark och tydlig röst, som ibland rytmiseras och rimmas, något som för en svensk läsare är ovanligt. Senaste åren har det publicerats enstaka böcker med sonetter, till exempel, men att blanda fri form och vers är i princip uteslutet i Sverige. Intressant nog fungerar det för Kendrew. Rytmikarbetet är fint, som I dikten “Serendipity”:

In the leftover week of washed-up nights
before the new year shows us to the door,
the knock of bottles under cold street lights
the clouds of breath outside the corner store

Tony Kendrews debut är nöjsam att läsa. Poesin är tydlig men konstfull. Jag saknar den här typen av diktböcker i Sverige, helt enkelt för att de är ganska publikfriande i sin koncentrerade direkthet.

I was made for listening
with the cocoon of my body
to howl at harmony
recoil at discord
and tremble in anticipation
of the inevitable rebirth

I was made for listening
I have no speakers
no need to turn me on
I am on

0 kommentarer på “Tony Kendrew – Feathers scattered in the Wind

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

3 × tre =