Cecilia Björk – MÄTER

Av Filip Lindberg
Ett av Sveriges största förlag, 2015, 83 sidor

Hand, öga, mun, kropp, kontur

Dikterna i Cecilia Björks debutbok MÄTER koncentreras kring handen, munnen, ögat, kroppen, konturer – i ett försök att benämna det egna och den andres – ett sätt att samla in och begreppsliggöra. Diktjagets röst uttrycks i jagform, och diktjaget riktar sin uppmärksamhet mot namnlösa andra, en uppmärksamhet inom ramarna för verbal såväl som tankemässig dialog – en dialog som formeras av begär och behov. Jag kan inte riktigt motstå frestelsen att se på dikterna som en form av interpellativa akter. Interpellation syftar till den språkliga process vari ett subjekt (i detta fall diktjag) benämns och bestäms via tilltal. Inom diskursanalysen, där termen ursprungligen kommer ifrån, är det vanligt att en talar om ett ideologiskt subjekt, vilket känns aningen opassande i detta sammanhang. I Björks dikter kan ”ideologiskt” med lätthet substitueras med ”sexuellt”:

Det är du, hur ska jag annars tala
om dig och dina konturer
Hur de förändras

Och det talade ordet står i ett särskilt förbund med kroppen. Det är framförallt den som ska i- och avklädas språket – till- och avskrivas gränser.

Jag säger kontur. Konturen växer
jag säger, att
det sagda gått förlorat

Björks dikter är i många avseenden stämda i samma tonart som Lina Boströms Gör mig behaglig inför såret (1998) och Helena Bobergs Repuls (2011) – en poesi som kretsar kring kontrapunkten: vem är jag för den andre? Men oavsett vad som artikuleras görs det med en väldig lätthet, ett anspråkslöst fall:

En natt uppstår en paus när jag
kan andas
Rider dig som en häst rider
munnen öppen
Efteråt säger jag,
vad fint det var

Jag fastnar gång på gång i radbrytningarnas plötsliga övergång, kontrasterat med meningarnas mening. Orden ägnas uppmärksamhet utan att bli förmätna – de tillskrivs till och med ett minne, ett etymologiskt självmedvetande:

Varje ord vet någonting om sitt
eftermäle

Det är vackert.


 

Cecilia Björks MÄTER kan laddas ner direkt från förlagets hemsida: Ett av Sveriges största förlag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

sjutton − 7 =