”Det urtida ljuset är ungt” – Rabindrath Tagore och översättningen av samlingsverket Mitt hjärta dansar

Av Peter Nyberg
Smockadoll förlag, 2013, 326 sidor

Rabindrath Tagore. Foto: rex features.
Rabindrath Tagore. Foto: rex features.

1913 tilldelades Rabindrath Tagore nobelpriset i litteratur ”på grund av hans dikters djup och höga syftning samt den skönhet och friskhet, som på ett lysande sätt införlivat hans skaldeskap i dess egen engelska dräkt även med den västerländska vitterheten”. Man skulle kunna tro att poeten inte får priset för att han i sig var skicklig författare utan för att hans texter passat in i den västerländska litteraturen och för att hans böcker gjort sig i översättning till engelska.

Rabindrath Tagores Mitt hjärta dansar
Rabindrath Tagores Mitt hjärta dansar

Å andra sidan är sannolikt nobelpriset en orsak till den kult som bildades runt Tagore och en orsak till att vi idag hyllar honom. Under sommaren mötte jag poeter som inte bara hade honom som en förebild utan såg bengalen som grundinspiratör till det egna skrivandet.

Våren 2014 gav Smockadoll förlag ut den första svenska översättningen av ett urval av Tagores dikter i modern tid: Mitt hjärta dansar. Översättningarna är från engelskan och har således gått i två led, vilket inte är oproblematiskt men kanske nödvändigt. Vad jag kan bedöma har översättaren Kristian Carlsson tolkat Tagore på ett sätt som gör att vi kommer nära poetens väsen i de svenska översättningar. Redan att överföra Tagore till engelska var besvärligt. Poeten var tvungen att bearbeta sina dikter i den nya språkdräkten, vilket leder till en situation som påminner om Walt Whitmans Leaves of Grass där det finns otaliga versioner av dikterna beroende på var i författarskapet poeten befann sig. Även om Tagore gör om och ser sig tvungen att i flera verk stryka eller arbeta ut sina dikter när de transformeras till engelska finns i allmänhet bara ett par varianter att ta hänsyn till.

Om Rabindrath Tagore kan sägas att han föddes in i en godsägarsläkt och växte upp i rikedom. Skolan intresserade honom inte och studierna tenderade att inte bli slutförda.


Läs resten av essärecensionen i nummer 22-23 av Populär Poesi genom att bli medlem.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

8 + 19 =