Meny Stäng

”Det urtida ljuset är ungt” – Rabindrath Tagore och översättningen av samlingsverket Mitt hjärta dansar

Av Peter Nyberg
Smockadoll förlag, 2013, 326 sidor

Rabindrath Tagore. Foto: rex features.
Rabindrath Tagore. Foto: rex features.

1913 tilldelades Rabindrath Tagore nobelpriset i litteratur ”på grund av hans dikters djup och höga syftning samt den skönhet och friskhet, som på ett lysande sätt införlivat hans skaldeskap i dess egen engelska dräkt även med den västerländska vitterheten”. Man skulle kunna tro att poeten inte får priset för att han i sig var skicklig författare utan för att hans texter passat in i den västerländska litteraturen och för att hans böcker gjort sig i översättn