Meny Stäng

Tre kvinnliga debutanter: Lina Ellhammer, Lina Österman och Nina Ramsby

Av Lars iselid

Tre kvinnliga debutanter collage

Vi bad vår recensent Lars Iselid titta på tre kvinnliga debutanter från det gångna årets utgivning och ge oss en inblick i deras lyriska bedrifter.

I din blick är jag
ett tryggt och älskat barn
som leker tafatt
med ljuset.

Så låter den första dikt jag läser i Lina Ellehammers debutdiktsamling Under den stjärnbeströdda himlen, som jag slår upp på sidan tio. Det är en till synes klar och tydlig bild som lämnar efter sig ett visst mått av gåtfullhet. I en dikt ser jag att Guds träd nämns, i en annan är det Gud som beskyddar och i en tredje är det Gud man tackar. I en annan dikt är Gud någon som bör tillägnas ett utrop: “o Gud”. Då får betydelsen av ljuset i ovan nämnda dikt en kristen symbolik i mina ögon, även om det kanske inte är poetens uppsåt.

Frågan är om Guden som uteslutande hyllas i var och varannan dikt är en universell eller kristen sådan? Förmodligen kristen, men inget entydigt visar på det. Det är lätt för en agnostisk kritiker att avfärda Ellehammer som en i raden av kristna lyriker, men det är att göra det enkelt för sig. Det är varken irriterande högstämt eller övertydligt moralistiskt i hennes dikter. Hon faller inte in i den fällan, men det betyder inte att det räddar hennes framställning. D