Meny Stäng

Asta Olivia Nordenhof – det enkla och det ensamma

Av Bo Bjelvehammar
Översättning av Tom W-O Silkeberg
Modernista,  2015, 54 sidor

Asta Olivia Nordenhof Foto: Albert Madsen
Asta Olivia Nordenhof Foto: Albert Madsen
Asta Olivia Nordenhofs det enkla och det ensamma
Asta Olivia Nordenhofs det enkla och det ensamma

Omslaget med den danska poeten ger ett sjaskigt och oordnat intryck. Arrangemanget saknar dessutom ett naturligt och äkta tilltal, bilden är tillrättalagd med attribut som blomsterkrans i håret, ditplacerad cigarett, öppnade blåmusslor, ett antal flaskor med skiftande innehåll. Allt har en karaktär av tillfällighet, som en vistelse på ett hotellrum, en natt, för att sedan fara vidare. Det finns ingen atmosfär i rummet, ingen värme, men heller ingen kyla. Det är inte så att det förväntas dyka upp en fara eller ett hot, som i ett rum av den förnämlige konstnären Edward Hop