Meny Stäng

Bengt Berg – Dikter genom 40 år

Av Louise Hjalmarsson
Heidruns, 2015, 616 sidor

Bengt Berg. Foto: Sofie Sigrinn, CC BY-SA 4
Bengt Berg. Foto: Sofie Sigrinn, CC BY-SA 4

Bengt Berg hade 2014 verkat som poet under 40 år och firade med en rejäl volym dikter vilka enligt pressutskicket ger en heltäckande bild av författarskapet. Han föddes 1946 i Torsby i norra Värmland, har gett ut ett 30-tal böcker, varit en av redaktörerna för tidskriften och förlaget Rallarros och driver sedan 1990 förlaget och bok- och bildcaféet Heidruns. Dikterna finns översatta till otaliga språk och Berg själv har genom åren deltagit i mängder av poesifestivaler runt om i världen.

Bengt Bergs Dikter genom 40 år
Bengt Bergs Dikter genom 40 år

Upplägget på diktsamlingen är det motsatta mot i den traditionella samlingsvolymen: att börja i det äldsta. Jag tycker om att få det nyaste direkt eftersom de dikterna ofta är mest aktuella. Nu är knappast Bengt Bergs dikt låst i tiden. Ämnena och i hög grad stilen är konsekvent genom författars