Bengt Berg – Dikter genom 40 år

Av Louise Hjalmarsson
Heidruns, 2015, 616 sidor

Bengt Berg. Foto: Sofie Sigrinn, CC BY-SA 4
Bengt Berg. Foto: Sofie Sigrinn, CC BY-SA 4

Bengt Berg hade 2014 verkat som poet under 40 år och firade med en rejäl volym dikter vilka enligt pressutskicket ger en heltäckande bild av författarskapet. Han föddes 1946 i Torsby i norra Värmland, har gett ut ett 30-tal böcker, varit en av redaktörerna för tidskriften och förlaget Rallarros och driver sedan 1990 förlaget och bok- och bildcaféet Heidruns. Dikterna finns översatta till otaliga språk och Berg själv har genom åren deltagit i mängder av poesifestivaler runt om i världen.

Bengt Bergs Dikter genom 40 år
Bengt Bergs Dikter genom 40 år

Upplägget på diktsamlingen är det motsatta mot i den traditionella samlingsvolymen: att börja i det äldsta. Jag tycker om att få det nyaste direkt eftersom de dikterna ofta är mest aktuella. Nu är knappast Bengt Bergs dikt låst i tiden. Ämnena och i hög grad stilen är konsekvent genom författarskapet.

Några teman återkommer. Bengt Berg är framträdande som miljödiktare. Inte bara hembygden ges en tydlig omvärld utan också några av resedikterna. Storheten i Bergs dikter är att formuleringarna som beskriver miljön ofta blir kroppsliga. I ”Frödingdikter” heter det: ”De ljusa nästan kindlena / björkstockarna, bländvita / som frökenblusar”. I  ”Saknadens rekvisita”: ”molande myr under regnbågens valv”. På samma sätt som den fysiska känslan ger miljöerna skärpa ger den många av Bergs dikter en stor närvaro.

En stor del av dikterna i samlingen är lantliga och det träd som ofta får stå som symbol för landsbygden är björken: ”Nyutslagna björkar / svala kyrkgolv” eller ”som hässjestänger mot en gammal björk” som det heter i två exempel från dikten ”Norrbotten”. Landsbygden beskrivs på ett sätt som är balanserat, dikterna ger sällan uttryck för bygderomantik, även om draget finns. Oftare landar berg i vardagsrealismen och snäll humoristisk insikt: ”Landskapet ligger utkavlat från horisont till horisont / Som grova tömmar genom landskapet löper stengärdsgårdarna”.

Det vore orättvist att därmed definiera Bengt Berg som landsbygdsdiktare. Framför allt i resedikterna omskrivs ett mer urbant sammanhang, många gånger med skärpan inställd på människornas inre snarare än på den yttre omgivningen.

Som läsare känner vi det som diktaren vill att vi ska känna tack vare en utomordentlig känsla för den kroppsliga bilden: ”Som en svetsloppa mot huden blir våra blickars möte”. Även om kärleksdiktningen inte är det mest framträdande draget hos Berg finns här en del robusta och genom sitt bastanta bildspråk mycket vackra kärleksbilder.

Ett genomgående tema, och det som jag uppskattar mest hos Bengt Berg, är utan tvivel beskrivningarna av vardaglig leda. Naturen kan bli skarp, kärleken piggar upp men Bergs styrka ligger ändå i att ge gestalt åt vardagens grånad, en av böckerna heter till och med Handelsresande i nordiskt vemod (1999). Nu ska ingen tro att Berg är gnällig i sin poesi, det är inte alls så, utan det vardagliga och jordnära är en naturlig del av en poesi som inte ståtar sig utan har ett ärende.

Papperet jag beskriver
är framställt av A/S Sunland-Eker Papirfabrikker,
den svarta maskinen jag slår fingrarna blodiga på
heter SCRIVA, ölet jag dricker Plzensky Prazdroj, 
min far heter Karl Valdemar Berg, min mor Eva Katarina
– Såväl dikten som jag själv är produktionsresultat! 

Dikter genom 40 år är en värdig volym från en diktare som inte alls har brytt sig om tidens svängningar utan ägnar sin dikt det han ser. De starka bilderna gör läsningen insiktsrik och mångfalden av ämnen roar och oroar. Bengt Berg behövs i ett sammanhang där dikten tenderar att bli introvert och diktarna tvingas till storstäderna. Dikter genom 40 år och Bengt Berg visar att andra möjligheter finns.

1 kommentar på “Bengt Berg – Dikter genom 40 år

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

10 + 12 =