Meny Stäng

Daniel Svensson – Mot bättre vetande

Av Rolf Zandén
Oppenheim Förlag, 2014, 50 sidor

Daniel Svensson. Foto: Florence Oppenheim
Daniel Svensson. Foto: Florence Oppenheim

Mot bättre vetande är Daniel Svenssons andra diktsamling. Han debuterade 2010 med diktsamlingen I väntan på nästa promenör. 2011 erhöll han Härryda kommuns kulturstipendium och 2012 Västra Götalandsregionens kulturstipendium. Oppenheims förlag står för utgivningen.

Daniel Svenssons texter är enkla och lättförståliga. Det är lugna naturbilder som läsaren möter i hans dikter, där har även skogens invånare fått sin plats. Tiden och naturen är något väsentligt. De skogar han skriver om i sina dikter kan läsaren inte kan undgå att känna längtan till. Han gör beskrivningar bland annat. om naturen som är medryckande, ett bra exempel är dikten med samma titel som boken ”Mot bättre vetande”:

Daniel Svenssons Mot bättre vetande