Jonas Gren – Överallt ska jag vara i centrum

Av Carola Mikaelsson
Non förlag, 2015, 50 sidor och en telefontjänst

Jonas Gren. Foto: Linda Gren
Jonas Gren. Foto: Linda Gren

Jonas Grens första diktsamling, Lantmäteriet, utkom 2014 och är en underhållande och viktig del i ekopoesin liksom i miljöfrågor. Förutom det politiska budskapet finns där en fri poesi som framträder genom olika koncept. Figurdikterna i inledningen och kartan över Katrineholm med nedslag (läs: uppslag) från 1674, 1865, 1941 samt 2010 där antalet ord, motsvarande fenomen, bebyggelse och ting, hela tiden ökar i antal är kanske de både tydligaste och starkast talande delarna. Jag har under året som gått läst Lantmäteriet om och om igen, med stor behållning, och ända sedan den första läsningen önskat få nästa smakprov på Jonas Grens poesi.

Jonas Grens Överallt ska jag vara i centrum
Jonas Grens Överallt ska jag vara i centrum

Det kom med dunder och brak på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg hösten 2014. Jag satt i det svala och dunkla Rum för poesi och väntade spänt, såsom man kan känna inför en ny bekantskap: ska det hålla? Kommer Gren på scen motsvara min upplevelse av Lantmäteriet? Framträdandet var ett svar långt bortom frågan. Jonas Gren motsvarade förväntningarna och mer därtill, visade att hans poesi var mer än ett verk och övertygade mig om att han var en poet att räkna med. Grens läsning var en av de friskaste litteraturupplevelserna jag hade år 2014, för han gjorde något mer när han läste ur sin nästa diktsamling: med hög röst sprutade han fram sin – återigen – både underhållande och viktiga poesi. Överallt ska jag vara i centrum sa han, och det var han där och då. En ny förväntan blommade upp, och nu finns verket utgivet.

Det är det nystartade Non förlag som givit ut Överallt ska jag vara i centrum. De säger sig vilja ”utmana idén om vad utgivningsformat kan vara” och som ett exempel på det har författaren tillsammans med formgivaren, tillika initiativtagaren till förlaget, samt en till förlaget knuten dramaturg utarbetat det tredelade verket. Ja, för Överallt ska jag vara i centrum är mer än en tryckt diktsamling. Själva boken utgör första delen (kallad 1/3: Diktsamling). Del 2 kallas ”Överallt ska jag vara i centrum, en telefontjänst”. Med i den tryckta delen av verket finns ett visitkort med uppmaningen Ring! och en pil till numret: 073-7202726. I pressmeddelandet står att tanken ”är att vi kan ringa Jonas om tex [sic!] 33 år och få en uppläsning och ett samtal kring texten år 2048.” På slutet i diktsamlingen finns en sida som förklarar mer:

Poeten läser valda delar ur Överallt ska jag vara i centrum. Samtal tas emot fyra dagar per år till dess att poeten inte längre förmår. Vanlig samtalstaxa gäller. Samtalen kommer inte att spelas in. När poeten inte är i tjänst, erbjuds uppläsningen via telefonsvarare. Efter tonen finns möjlighet för allmänheten att lämna ett meddelande. / Samtal besvaras första helgfria måndagen i mars, juni, september & december kl. 15.00 – 20.00.

Utgåvan är lekfull och väcker, helt i linje med förlagets önskan, tankar på vad en diktsamling är och kan vara. Karin Linderoth, Non förlags initiativtagare, menar att publicering ”handlar om att tillgängliggöra och det åtagandet blir intressant i en livetjänst som telefontjänsten”. Självfallet har jag ringt för att få höra uppläsningen, men då tiden för recensionen legat emellan de dagar livetjänsten är tillgänglig har jag lyssnat på telefonsvararen. Det är precis lika kul som det var att höra och se Jonas Gren på scen på bokmässan.

Och själva poesin? Ja, Jonas Gren har med sig såväl koncept som politik och humor även i detta verk. Som inspiration och grund har han använt sig av delar ur Ansvar för hela Sverige (Moderata samlingspartiet, 2011) och Framtidskontraktet (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, 2013). ”Jag tog fasta på bilder som att en fot ska in på arbetsmarknaden, att kulturen ska stå på egna ben, att människor ska lyftas ur fattigdomen och att arbetslösheten ska knäckas, och fantiserade om vad allt det här skulle kunna betyda i förlängningen” står det i pressmeddelandet. Med nyckelfrasen ”När jag blir stor” har han sedan snitslat fram en tungvrickande salut av skrattframkallande, ibland absurda, och likväl tänkvärda scenarior. Inledningen lyder såhär, efter en smutstitel som är satt i samma typsnitt och storlek som dikterna:

När jag blir stor
ska jag ha golv
Det ska vara golv
att stampa av från
Det ska vara golv
att flyga upp från
Det ska inte vara tak
Det ska vara golv
Det ska vara starka golv
Det ska vara stora golv
Det ska vara golv
som aldrig
slutar
växa

Vissa dikter bygger en beklämmande känsla på ett synligt och konkret sätt:

När jag blir stor
ska jag bära
Jag ska hålla
Jag ska stå på min plats
under samhället
och bära
Jag ska bära
tillsammans
Det ska vara ett arbete
att bära
Om jag inte arbetar
ska samhället falla
Jag ska ligga
under samhället
Jag ska känna trycket
Jag ska känna pressen

Medan andra gör det mer implicit:

När jag blir stor
ska jag vara överens
Människor ska vara överens

Både individens och samhällets roll företräds, och för den som undrar om miljön har följt med Gren kan jag ge ett jakande svar (och den fråga jag hade gällande huruvida verket är tryckt på miljövänligt sätt besvarades i kolofonen med orden: ”Papper: Papyrus CyclusOffset, 100% returfiber”). Den sista dikten, som inleds med orden När jag blir stor ska jag inte upprepa mig, är den längsta och den sätter fingret på flera inkonsekvenser, problem och frågeställningar som rör såväl nutiden som framtiden (eller i alla fall tankarna på och planerna kring den):

Jag ska äta uran
Jag ska flyga
Jag ska bygga vattenkraft
Jag ska köpa vildlax
Jag ska lägga ner lanthandlar
Jag ska sänka bensinskatten på landet
Jag ska öppna gruvor
Jag ska öppna apotek
Jag ska stänga apotek
Jag ska bygga arenor
Jag ska exportera
Jag ska lägga ner posten

För den uppmärksamma läsaren står kanske en fundering fortfarande kvar; av vad består utgåvans tredje och sista del? Jag tänker att det är här upplevelsen kommer in, och jag förstärks i den tanken när jag inte finner något ”3/3” i den tryckta boken och när det står i texten om telefontjänsten att ”Efter tonen finns möjlighet för allmänheten att lämna ett meddelande”. Förväntningarna har med andra ord stillats. Jag har läst diktsamlingen många gånger, och använt mig av telefontjänsten vid ett par tillfällen. Jag har också kombinerat de två utgåvorna. Om man tycker att det roliga klingar av efter ett par gånger finns fortfarande det underliggande politiska budskapet där, alla tankar på vår värld, på vad den är och vad den kommer att bli och vara. Först tänkte jag att jag gärna hade sett att diktsamlingen var ”lite mer”. Lite fylligare, lite mer uttömande. Men jag övergav den tanken rätt fort eftersom poängen når fram och dessutom: fortsättningen på Överallt ska jag vara i centrum lever vidare i form av den där tredje delen. Ja, så återstår bara längtan och väntan på Jonas Grens nästa steg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

18 + 7 =