Meny Stäng

Simon O. Pettersson – Athens ruiner

Aguélis förlag, 2015, 30 sidor
Av Rolf Zandén

Simon O. Pettersson. Foto: Björn Lindström
Simon O. Pettersson. Foto: Muhammad Omar

Diktsamlingen ”Athens ruiner” är Simon O. Petterssons debut. Förutom poet är han även aktiv som germanist och kulturskribent verksam i Uppsala.

Simon O. Petterssons Athens ruiner.
Simon O. Petterssons Athens ruiner.

I sin diktsamling är Simon O. Petterssons tidsbegrepp vitt från nutid till antiken. Han rör sig bland ruinerna och frågar sig om de var vackrare förr än nu då de ligger raserade. Försöken som han gör att bli fri från det moderna är svåra. I sin första dikt som har samma titel som boken tar han fram frågan om skönheten: ”Man hävdar att/ Partenon är vackrare/ i ruiner än när det var intakt”. Frågan håller han aktuell. Inget avbrott i tiden utan att det känns som att han lyckas hålla den flytande. Det är ingen svårighet för Simon O. Pettersson att hålla läsarens intresse vaket, det följer med i tiden. I dikten ”Uppvaknandets mystik” upplever man broarna och övergångarna i tiden:

Det är i broarna
i övergångarna