Meny Stäng

Björn Gustavsson: Brokig kamp och annorlunda enkelt

Av Kerstin Gansmark
Björn Gustavsson | Allting är så mycket mer än det är
Megamanus förlag | 2013

Björn Gustavssons Allting är så mycket mer än det är
Björn Gustavssons Allting är så mycket mer än det är

Björn Gustavsson inleder sin senaste diktsamling med en dikt om Stockholm. Diktjaget promenerar och får tankar åt olika håll: bakgrunden till hur Stockholms stadshus kom att se ut, Norr Mälarstrands strandpromenad som blev färdigbyggd vid samma tid som slaget vid Stalingrad, Kungsholmen där Esaias Tegnér satt inspärrad och där judar fick sin första församling på 1700-talet. Och så vidare. Den flera sidor långa dikten slutar med raderna:

Under nuet finns det förflutnas rika kompost
ett litet frö av nästan ingenting
– och liv kommer åter

Hur saker hör ihop och hur det som är döljer det som inte är, blir ett tema som varieras i långa, essäliknande stycken lika väl som i korta, i ett fall till och med bara en halv rad på en sida följt av en halv rad på nästa.

Diktjaget går i den antika staden Efesos i Turkiet, betraktar och begrundar gamla lämningar, ger anekdoter kring hur kristendomen började visa sig i romarriket. Bland annat ska Maria, Jesu moder, ha bestigit sin himmelsfärd ”kanske just här, precis där jag står”. Om aposteln Paulus berättas att han straffats för att där ha vågat anlägga en kristen församling men hur kristendomen ändå segrat. Likt när Knut den store, tänker jag, tusen år senare anlade domkyrkan i Lund utanför det hedniska Uppåkra, dåvarande stormakt i området. Kamp när en ny religion tränger fram. Då som nu.

En lång dikt om Esaias Tegnér handlar på samma sätt om promenader i nuet och reflektioner bakåt. Till exempel står diktjaget vid den så kallade förlovnings-stenen vid Rämens bruk i Värmland där