Björn Gustavsson: Brokig kamp och annorlunda enkelt

Av Kerstin Gansmark
Björn Gustavsson | Allting är så mycket mer än det är
Megamanus förlag | 2013

Björn Gustavssons Allting är så mycket mer än det är
Björn Gustavssons Allting är så mycket mer än det är

Björn Gustavsson inleder sin senaste diktsamling med en dikt om Stockholm. Diktjaget promenerar och får tankar åt olika håll: bakgrunden till hur Stockholms stadshus kom att se ut, Norr Mälarstrands strandpromenad som blev färdigbyggd vid samma tid som slaget vid Stalingrad, Kungsholmen där Esaias Tegnér satt inspärrad och där judar fick sin första församling på 1700-talet. Och så vidare. Den flera sidor långa dikten slutar med raderna:

Under nuet finns det förflutnas rika kompost
ett litet frö av nästan ingenting
– och liv kommer åter

Hur saker hör ihop och hur det som är döljer det som inte är, blir ett tema som varieras i långa, essäliknande stycken lika väl som i korta, i ett fall till och med bara en halv rad på en sida följt av en halv rad på nästa.

Diktjaget går i den antika staden Efesos i Turkiet, betraktar och begrundar gamla lämningar, ger anekdoter kring hur kristendomen började visa sig i romarriket. Bland annat ska Maria, Jesu moder, ha bestigit sin himmelsfärd ”kanske just här, precis där jag står”. Om aposteln Paulus berättas att han straffats för att där ha vågat anlägga en kristen församling men hur kristendomen ändå segrat. Likt när Knut den store, tänker jag, tusen år senare anlade domkyrkan i Lund utanför det hedniska Uppåkra, dåvarande stormakt i området. Kamp när en ny religion tränger fram. Då som nu.

En lång dikt om Esaias Tegnér handlar på samma sätt om promenader i nuet och reflektioner bakåt. Till exempel står diktjaget vid den så kallade förlovnings-stenen vid Rämens bruk i Värmland där Tegnér ritat in initialerna till sitt och fästmöns namn. Dikten om Tegnér är många sidor lång och bygger delvis på citat av litteraturhistorikern Fredrik Böök. Tegnér framstår som ett geni. Biskop, diktare, professor med kraftiga toppar och dalar, med dagens vokabulär kanske bipolär.

Diktjagets far är döende. Hur gick det till? Hur var det att vara son till honom? Hur var det att ha en farfar som var ung på 30-talet? Samma metod som i exemplen ovan, då och nu blandas i en lång, essäliknande dikt, sönderbruten i olika delar.

Jag finner en harmonisk klang i de långa dikterna, något påminnande om Jesper Svenbros berättande dikter där det lilla och det stora, det personliga och det allmänna vävs samman. Annorlunda är det i de korta prosadikterna. Jaget är till exempel en galet förälskad kvinna, en irriterad minister som ger hals åt sin frustation eller någon som funderar över en man i en gatukorsning. ”Har han hustru och barn? Nej, han har nog bara hunden. Han ser ut som en som bara har hund.”

Poetiska dikter av mer existentiell natur är en tredje variant.

     En vinterdag långt bortom denna vinter
Hemkomst i det främmande
Främmnadeskap
Närmandeskap

Snön faller över snön
Det ljusnar
Det ljusnar när det mörknar

Om man inte stör sig på den uppenbara brokigheten vad beträffar ämnen, stil och grafik (till och med radavståndet växlar) finns det mycket att ta av vackra, tänkvärda och ibland rörande stycken.

Vilka ord ska jag plocka
Hallonröd
Lärkträd
Bläckpenna
Bröd

En mening som stannat kvar:

Det finns en himmel i varje avgrund.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

6 + 7 =