Morten Søndergaard: Ordning och oreda

Av Bo Bjelvehammar
Morten Søndergaard | Genernas drömda rot
Ramus | 2015
Översättning: Jonas Rasmussen

Morten Søndergaard. Foto: Poul Rasmussen.
Morten Søndergaard. Foto: Poul Rasmussen.

Det mesta omkring oss rusar förbi, vi anstränger oss inte ens för att ta in det, begripa sammanhang eller detaljer. Om vi skulle göra det, skulle vi milt uttryckt leva i en schizofren tillvaro utan förmåga att leva ett vanligt liv. Dessa tankar blir naturliga med denna diktsamling på runt tjugo sidor där huvuddelen består av obegripligheter, resten av en teckensallad, brus eller ett ordsorl som absolut inte kan liknas vid det vackra ordet sus. Vi får veta att det är skrivet utifrån författarens genetiska alfabet och att det i denna dikotomi, där språket ställs mot det ordlösa, där det meningsbärande sätts mot det meningslösa, finns en avsikt- att blanda språket med bruset för att visa på vårt ursprung. Det är bara att erkänna: för mig härskar obegripligheten, förmodligen beroende på min desperation och min strävan mot begriplighet. Att ständigt söka efter budskap, meddelanden, koder och signaler. Men jag har inte tillträde till Morten Søndergaards genetik. Jag är full av beundran inför Jonas Rasmussens översättning och kommentarer, och det vackra omslaget.

Morten Søndergaards Genernas drömda rot
Morten Søndergaards Genernas drömda rot

Här några rader ur den förra diktsamlingen på svenska Ett steg i rätt riktning:

Natten är här igen.
Någon har stängt in mig i kontrolltornet och slängt bort
nycklarna. Ord ber om landningstillstånd. Kom in.
Jag tror på ordens sammansvärjningar bakom ryggen
på syntaxen.

(Ur sviten Nattblogg)