Pontus Lindh: Otillräckligt appendix för eho

Av Carola Mikaelsson

Pontus Lindh | Appendix.
Klorofyll | 2014

Pontus Lindh. Foto: Martin Brusewitz.
Pontus Lindh. Foto: Martin Brusewitz.

Denna blindtarm till ordbok säger sig innehålla ”natur och kultur, kropp och språkkropp, hågkomst och glömska”, vilket den också gör. Frågan är hur intressant det blir som diktsamling, eller som läsning för en allmänhet, eftersom ordboken är personlig och ”ofullständig”, vilket förklaras ligga i sakens natur. På ett sätt är det senare lätt att hålla med om, men på ett annat sätt känns det som en billig bortförklaring som kan användas om någon påstår att diktsamlingen inte är helt genomarbetat.

Appendix säger sig vara ”ett slags bihang till SAOL XIII”, och även om både SAOL och SAOB nämns flera gånger i texten är det med olika inställning. Ibland tycks poängen vara att helt gå emot de beskrivningar som finns i SAOL medan det på andra ställen kan stå att man kan jämföra med ett ord, eller ett associerat ord, i sagda lista. Vissa gånger är det som att SAOL blir likt en person, en rättmätig vinnare som den mindre uppmärksammade Lindh sneglar på lite tjurigt från sin hörna. Viktigt att lägga till i sammanhanget är att det finns en humor inkluderad i bokstäverna.


Läs hela recensionen i decembernumret 2015 av Populär Poesi.