Ilma Rakusa – En påtaglig känsla för rytm

Av Alexander Svedberg
Ilma Rakusa | I drömmarna mellan fälten: snö
Översättning av Linda Östergaard
Ramús | 2015

Ilma Rakusa. Foto: Yves Noir.
Ilma Rakusa. Foto: Yves Noir.

Diktsamlingen I drömmarna mellan fälten: snö är sammansatt av publicerade och opublicerade dikter, men till skillnad från Vidare vatten är denna diktbok komprimerad till åttiotvå knivskarpa sidor. Likväl berör den nästan samtliga ämnen som Vidare vatten
rör sig mellan, men fångade i flyktiga ögonblick och associationer som staplas ovanpå varandra.
De inledande nio- och elvaradingarna är allt annat än vackra trivialiteter. Den sköra, gracila språkdräkten låter minnen skymta förbi genom Rakusas iakttagelser, som ofta lämnas oavslutade. En ”halvtänkt tanke”, som författaren själv formulerar det.

[…] sländor eterneller blek harmoni
tupparna sover se mot skyn
i agoni.


Läs hela Alexander Svedbergs recension i tryckta nummer 26-27 genom att köpa numret eller genom att bli medlem här: Medlemskap.