Notiser om böcker

Notiser-om-böcker

Notiser om böcker är en ny sektion i kritikavdelningen. Här kommer vi att skriva kort om böcker för att ge dig vägledning i den allt bredare floden av diktböcker. 

 

Tord Ericsson | Dagar för liv
Qwack text & bild | 2015

dagar_for_liv_tord_ericsson_wDagar för liv är 87-årige Tord Ericssons fjärde diktbok. Liksom i de tidigare iakttar poeten naturen och och det finns en i grunden existentiell/religiös hållning till densamma och till människan. Naturen som beskrivs i dikterna har ingen specifik hemvist utan är allmängiltig. Oftast är dikterna bara några rader bestående av en naturimpression: ”Likt en fågel / du inte hinner artbestämma / flyger dagen förbi / lever bara i förbifarten”. Boken är illustrerad av Bobo Hermanson.

Göran Strömqvist | Den rätta klangen: Om poesi och läsning
Göran Strömqvist förlag | 2014

Den-rätta-klangenI Den rätta klangen har Göran Strömqvist samlat krönikor och dikter varav de flesta tidigare har varit publicerade i Populär Poesi, där han under några år varit krönikör och medarbetare. Som undertiteln antyder handlar texterna om poesi och om läsning av poesi. Strömqvist skriver på ett levande och personligt sätt runt läsupplevelserna.

 

Margaret Atwood | Dörren
Ellerströms | 2014

dorrenMargaret Atwoods senaste diktbok heter The Door och är översatt av Jonas Ellerström och Elisabeth Mansén. Atwood är liksom Joyce Carol Oates mest känd som romanförfattare, något som präglar diktningen. Poesin är berättande och Atwood undersöker framför allt mellanmänskliga relationer och hur politik, natur och skrivande påverkar karaktärerna. Inte sällan med en ironisk humor: ”Poeten har återvänt till att vara poet / efter att i årtionden ha varit virtous i stället. // Kan man inte vara bådera? / Nej. Inte offentligt”.

 

Gatuduvan | Vägrandets gospel
Fri Press Förlag | 2015

fp93-vagrandets_gospel

Gatuduvans andra bok på Fri Press heter Vägrandets gospel. I dikterna finns i grunden ett rytmelement som gör att dikterna lämpar sig för högläsning snarare än tyst läsning. Tanken bakom texterna är att peka ut och avslöja mekanismer i samhället som förtrycker människor. Paradoxalt nog är dikterna både utlevande och ångestladdade samt centrerade runt ett tydligt jag. ”Minns inget av mitt avsked / till verkligheten /minns upptäckten av vardagens vidriga värld / tvångets rullande band / skola. jobb. död / och jag sa adjö”.

 

Maria Westerberg | Hjärtklappning
Heidruns | 2014

HjärtklappningHeidruns har med åren givit ut fantastiskt illustrerade, fina utgåvor av diktböcker. Den senaste är Maria Westerbergs Hjärtklappning, vilken definieras som en pinnbok till följd av de skulpturer av trä som poeten har gjort till sina bilder. Det extraordinära med boken är heller inte dikterna, som ofta lutar sig mot vedertagna formuleringar eller nöjer sig med att vara söta, utan de lyxigt färgåtergivna skulpturerna. Storheten med skulpturerna är kontrasten mellan det söta, oskyldiga och de ofta djävulska dragen, något som skapar anspänning i konsten, men saknas i poesin.