Maria Küchen – Andlöst vacker eko-esoterism

Av Alexander Svedberg
Maria Küchen | Rosariet, det marina
Ellerströms | 2015

Maria Küchen. Foto: Klara Rasmussen.
Maria Küchen. Foto: Klara Rasmussen.

I takt med att planetens närhistoria avtäcks har metafysiska förklaringsmodeller sökt sig bortom traditionella metaforer till den outforskade världsrymden och djuphaven. I Maria Küchens (född 1961) nya samling Rosariet, det marina är det i det senare som språkdräkten hämtar sin inspiration. Samlingen har tydliga religiösa övertoner, men Küchen tar delvis avstånd från såväl religiösa dogmer som empiriska föreställningsvärldar. Hon söker ett annat varande. Ett ”tillstånd före medvetandet”.

Något måste sägas. Om alla konstruktioner som kommer att
uppstå. Här före
viskar en profetisk röst
in i ingens öra. det finns inget öra. öronmaneten,
den heliga, helt omedvetet liv, hör inte: nirvana, rösten sveper över
vattenytan,

avsöker. den kommer senare att felaktigt kallas ”vind”. den
kommer senare
att felaktigt kallas ”ande”. den kommer att tillvitas en mängd
namn. 

Samtidigt rör det sig om en projicering. Det djuphav Küchen beskriver existerar inte. Det är ett filter, eller ett metafysiskt ramverk. Genom sitt skrivande skapar Küchen förutsättningar för ett tillstånd utan katalogisering. En namnlös existens utan artbestämningar.


Läs hela recensionen av Maria Küchens Rosariet, det marina i tryckta Populär Poesi nummer 28-29 genom att bli medlem eller köpa den här: Medlemskap.