Meny Stäng

Red. Anna Jörgensdotter & Charlotte Qvandt – Skilda röster ger kvalitet åt hastverk

Av Carola Mikaelsson

Om detta sjunger vi inte ensamma | Red. Anna Jörgensdotter & Charlotte Qvandt
Bokförlaget ETC | 2016

Charlotte Qvandt & Anna-Jörgensdotter. Foto: Karl Skagerberg.
Charlotte Qvandt & Anna-Jörgensdotter. Foto: Karl Skagerberg.

I förordet till Om detta sjunger vi inte ensamma, med förtydligandet ”Dikter till samtiden och världen”, skriver redaktörerna Anna Jörgensdotter och Charlotte Qvandt att ”vi ställde oss frågan om det var någon som samlade dikter som talade om den värld så som den vi rör oss i dessa dagar. […] Det verkade inte, utifrån vår horisont, som att någon gjorde det.” Vidare skriver de att det inte finns ”ord för det här som händer just nu, det som hänt förut, det som inte fick hända igen” men också att det ”finns ord. / Vi har försökt samla in dem. Några av dem.”