Meny Stäng

Rainer Maria Rilke – Intim handledning i konsten att skriva dikt

Av Christer Boberg

Rainer Maria Rilke | Brev till en ung poet
Wolf & Theory | 2015
Översättning av Leo Hallerstam

Erich Maria Rilke 1906. Fotograf okänd.
Rainer Maria Rilke 1906. Fotograf okänd.

Den tunna volymen Brev till en ung poet innehåller tio brev som Rainer Maria Rilke skrev till Franz Kappus i början av nittonhundratalet. Kappus är på väg att göra karriär inom det militära men vill egentligen bli poet. Han sänder ett första brev för att få bekräftelse och få sina dikter bedömda, men även för att uttrycka sin frustration över det dagliga livet som kadett – och den utstakade karriären som väntar. Hans belägenhet är inte oviktig i sammanhanget, för Rilkes brev handlar egentligen mycket mer om att utveckla en livshållning än att ge handfasta skrivtips och diskutera vad som är god eller dålig dikt. Brevväxlingen inleds med en tillsägelse att Kappus måste upphöra med att ängslas över refuseringar och hålla på att jämföra sina dikter med andras. I stället uppmanas han att gå in i sig själv för att syna grunden för skrivandet: ”Och om det ur denna vändning inåt, denna nedsänkning i din egen värld, kommer dikter, då kommer du inte ens att överväga att fråga någon om det är bra dikter.”

Rainer Maria Rilkes Brev till en ung poet.
Rainer Maria Rilkes Brev till en ung poet.

Rilkes syn på ensamhet är både vid och radikal. Han säger redan i första brevet till Kappus att inget ”berör ett konstverk så lite som kritiska ord” och fördjupar sin tankegång vid ett senare tillfälle: ”Konstverk är oändligt ensamma, och ingenting når dem så lite som kritik.” Upprepade gånger understryker Rilke det avgörande sambandet mellan ensamhet och dikt, men menar då inte primärt fysisk avskildh