Meny Stäng

Freke Räihä – Dokumentärlyrik blir närande litterär kost

Av Calle Flognman

Freke Räihä | Baggböleri
Smockadoll | 2015

Freke Räihä. Foto: Privat/Smockadoll.
Freke Räihä. Foto: Privat/Smockadoll.

Lossmen–Ekträsk-konflikten var en arbetskonflikt som ägde rum i Burträsks socken 1924–1931. Konflikten utspelade sig mellan å ena sidan tre stora skogsbolag och å andra sidan fackligt organiserade arbetare. Konflikten inleddes med att bolagen ställde som ultimatum till arbetarna att upplösa sina organisationer eller bli utan arbete, det vill säga lockoutas. Till bakgrunden hörde att bolagen i stort sett var de enda arbetsgivarna i området. Syndikalisterna vägrade att upphöra med sin organisering och förklarade bolagen i blockad.

Freke Räihäs Baggböleri.
Freke Räihäs Baggböleri.

Freke Räihäs lyrikbok Baggböleri tar avstamp i denna strid för drägliga arbetsförhållanden och mänsklig värdighet. Textarbetet utgår från dokument funna i Arbetarrörelsens arkiv, dokument som rikligt citeras och ger fog för att kalla den genre som Baggböleri vistas i för dokumentärlyrik.

Texterna pågår i några olika stilar. I stora stycken förefaller de som hämtade rakt ur bakgrundsdokumenten. Händelser och personer med namn, deras yttranden om arbete och vardag, förtryck och motstånd. Det är inte bara ”arbetare” utan de erkänns sin mänskliga unicitet som arbetarna Signar och Karl Lindfors, Josua Lindahl med många flera, men också trasproletärer som Luffar-Johansso