Ann Jäderlund – Dikterna pulserar som vågor på sidorna

Av Christer Boberg

djupa kärlek ingen | Ann Jäderlund
Albert Bonniers Förlag | 2016

Ann Jäderlund. Foto: Ulla Montan.
Ann Jäderlund. Foto: Ulla Montan.

Den första raden i Ann Jäderlunds nya diktsamling djupa kärlek ingen inleds med ordet “Ögonen”. Där börjar boken och där slutar den. För även om det anges att den innehåller dikter från 1992-2015, är det ett i allra högsta grad välkomponerat och helgjutet verk. Flera av dikterna refererar till syn, seende, blick, projektion, spegling och ögon. Samlingen blir en sorts diktkatalog över koncentrerade impressionistiska ögonblick. Det är som om Jäderlund suggererar fram själva akten att se, i dess otal skilda former och perspektiv. Ja, ibland föreställer jag mig att det är frågan om en poetisk gestaltning av Edmund Husserls massiva fenomenologiska beskrivningar av hur verkligheten presenterar sig för eller konstitueras i det mänskliga medvetandet.


Läs Hela Christer Bobergs recension av Ann Jäderlunds djupa kärlek ingen i tryckta nummer 28-29 av Populär Poesi genom att köpa lösnummer eller bli medlem: Medlemskap.