Meny Stäng

Charlotte Qvandt – Existentiell vegetation att undersöka

Av Cornelia Hermansson

Epikris | Charlotte Qvandt
Sadura | 2016

Charlotte Qvandt. Foto: Karl Skagerberg.
Charlotte Qvandt. Foto: Karl Skagerberg.

Inledningsvis i Charlotte Qvandts nya bok Epikris möter vi ett register, en förklaring över bokens innehåll. ”Sammanställd dokumentation, journal” lyder första meningen. Sedan följer bakgrund, översikt, genomförd undersökning, resultat och slutsatser. Det står tidigt klart att lyriken kommer ta form med hjälp av medicinska indelningar och stadier. Qvandt använder sig av forskningens och sjukvårdens krassa, och livsviktiga, uppdelning som medel för poesin.

/Daganteckningar/

Patienten anländer vid sitt första besök hos läkaren och bär på
frågor

Patienten undrar över sin egen överlevnad. Hur det kommer sig
att pulsen dundrat på

Längre in i boken:

/Ingrepp/

Inför ingreppet injiceras radioaktiv kontrast
Ett ljus kommer att kastas ut ur all vävnad

Vid anträffande av
för undersökningen relevant fynd
kommer detta att dokumenteras