Meny Stäng

Hedi von Wright – Underhållande, lekfull och oroande

Av Peter Nyberg

Heidi von Wright | som om m
Schildts & Söderströms | 2016

Heidi von Wright. Fotograf: Robert Seger.
Heidi von Wright. Fotograf: Robert Seger.

Heidi von Wright har en alldeles egen röst i den svenskspråkiga poesin. Kanske handlar det om teknik, detta att hon ofta skär av meningarna när, eller rent av lite innan, läsaren har skapat sammanhang, detta att hon lossar dikten från sin kontext, att hon låter läsaren vara med och skapa, detta att hon vrickar och lirkar in ord tills betydelser och ljud kontrasterar varandra. Wright är med sina fem diktsamlingar innan föreliggande som om m, med sitt handledarskap vid författarutbildningen vid Åbo akademi, med sin roll som före detta redaktör vid ansedda kulturtidskrifter och med sitt eget skrivande i samma kulturtidskrifter i sig själv närmast en institution.

Heidi von Wrights som om m
Heidi von Wrights som om m

Titeln som om m pekar mot bokens avdelningar, vilka alla utom den första börjar med ”som om m…” följt av ett ord som börjar på ”m” (meningen, misstag, motivet, makten, mod och mörker) och utveckling av meningen inom parentes: ”som om meningen (är förutbestämd)”. Den första avdelningen, som består av en dikt, heter ”allt som kan hända kommer att” och etablerar den stil där poeten överlåter till sina lä