Michael Economou – Högspänt språklig energi och vitalitet

Av Håkan Sandell

Ja | Michael Economou
Black Island Books | 2016

Michael Economou. Foto: Mikael Heinonen.
Michael Economou. Foto: Mikael Heinonen.
Michael Economous Ja.
Michael Economous Ja.

Det sker för varje litterär generation, ändå kommer det som en överraskning. Man passerar 50, och man mister intresset för kritiken, och också för publiken (förlåt!). Den konstnärliga formen betyder mindre, kanske för att man nu behärskar den. Man förlorar först och främst förmågan att ljuga. Vad som står på sidorna blir naket och direkt. På något vis har man nått att skriva sig bortom sin tid, och står ensam. Det är slut och över med de kulturella ambitionerna, slut på synen på den egna verksamheten som ”konst” – och det är självfallet då som den verkliga konsten börjar.

Michael Economous nya diktsamling Ja skiljer ut sig  genom att till skillnad från nästan all annan svensk samtidspoesi uppvisa temperament. Det är en diktsamling markant upptagen av att det tidiga åldrandet skall kunna förbli troget sin ungdoms trosgrunder, utan att förvandla de till fundament, att behålla snarare dess instinkt än dess idé. Ja:et i bokens titel bör så till vida nog förstås som ett självövervunnet, lite rosslande, trots-allt-Ja. Ett bejakande vid “den slutna,/ allt smutsigare sommargrönskan”. Ibland tycker man sig urskilja närmast ett skri efter den bortglidande egna ungdomen i dess obesegrade hoppfullhet.


Läs hela recensionen i tryckta Populär Poesi nr 30-31. Bli medlem!