Meny Stäng

Catharina Gripenberg – Konstruktionen av världen förblir opåtaglig och därför oangelägen

Av Peter Nyberg

Handbok att bära till en dräkt | Catharina Gripenberg
Schildts & Söderströms | 2016

Catharina Gripenberg. Foto: Laerke Posselt.
Catharina Gripenberg. Foto: Laerke Posselt.

Det är nio år mellan Catharina Gripenbergs Ta min hand, det vore underligt (2007), vilket var den föregående diktboken poeten gav ut, och den nyligen utgivna Handbok att bära till en dräkt (2016). Den senare är Gripenbergs fjärde diktsamling. Bokdebuten gjordes 1999 och de första tre verken kom med ett par års mellanrum. De fick ganska stor uppmärksamhet och översattes till finska, norska och danska. Inför utgivningen av det föreliggande verket bör en omstrukturering ha skett i diktningen, något redan omslaget ger en fingervisning om.

Catharina Gripenbergs Handbok att bära till en dräkt.
Catharina Gripenbergs Handbok att bära till en dräkt.

I Edward Hoppers målningar är alienationen hos figurerna och spelet mellan ljus och mörker i bilden vad som oftast lyfts fram som särpräglat för konstnär