Meny Stäng

Gunnar Strandberg – I sprickorna mellan verkligheter

Av Agnes Vittstrand

Gunnar Strandberg | Växtsorg, djursång
Black Island books | 2016

Gunnar Strandberg. Foto: Peo Rask.

Växtsorg, djursång av Gunnar Strandberg är en samling dikter som handlar om att bli en del av världen, eller om sökandet efter djupare samband. Boken är grön med ormbunkar på. Jag drogs till den på grund av dess utseende, friskt och levande, men lite hotfullt.

Magi handlar om att skapa samband där samband annars inte skulle finnas, kausaliteter som vetenskapen inte skulle erkänna. Att lösa upp verklighetens gränser och blanda ihop saker. I dikterna läser jag en strävan efter att få syn på dessa upplösningar och sammanblandningar, och en längtan efter dem. Precis under verkligheten, eller i sprickorna mellan verkligheter finns något annat, något ursprungligt och äkta som dikterna strävar efter att komma nära. Vår civilisation verkar i dikterna vara oäkta och ickemagisk. Var sak är isolerad i sig själv och de magiska sambanden är avklippta av raka linjer, av tangentbord och krav på åtskillnad och inordning. Bristen på sammanhang i den avgränsade verkligheten föder en ensamhet.

Sökandet efter sammanhang fokuserar på naturen, på att uppgå i naturen, att existera som en del av alltet. Men jag uppfattar inte dikterna som trollformler för att uppnå detta, det är inte skapande ord, tror jag, utan beskrivande. De strävar efter att beskriva upplevda öppningar i verkligheten, inte efter att skapa nya. Kanske finns här en tro på ursprunglig godhet, eller gud.

Behållningen är att det är generöst, jag blir insläppt i en annan människas innersta, känns det som. Det verkar ärligt, men det saknas explosivitet och handlingskraft. Detta är en schaman som inte vill trolla.