Lyn Hejinian – Tio essäer om tingens och varandets essens

Av Agnes Vittstrand

Lyn Hejinian | Det öppna och det säregna
Lejd | 2016

Detalj Lyn Heijnians Det öppna och det säregna

Det öppna och det säregna är samling på tio essäer, skriven av Lyn Hejinian, i urval och översättning av Camilla Hammarström. Den första essän är ifrån 1976 och den sista från år 2000. Nu ger bokförlaget Lejd ut dem.

Hejinian vill fokusera på tanken, eftersom tanken, till skillnad från känslan, kan komma med något nytt. Hon konstaterar att språket är varseblivningens plats och det är sedan denna språkliga varseblivning som undersöks från olika håll. Texterna letar efter sanningar om världen i orden. Jag är nästan säker på att det pågår en jakt efter tingens och varandets essens. Tillräckligt djup introspektion, menar författaren, blir allmängiltig, och i den fulländade beskrivningen av ett ting går det att fånga tingens sanna varande. Men finns det en djup mänsklig kärna som är giltig för alla? Och kan tingens essens finnas i orden om dem?

Efterhand som åren går och essäerna skrivs verkar det handla mer om att den perfekta beskrivningens essens finns i den perfekta beskrivningen. Hejinian fokuserar på denna typ av (nästan-)paradoxer som uppstår i språket. Hur kan vi tänka på tanken, varsebli varseblivningen och vara medvetna om medvetandet?


Läs hela recensionen i nummer 30-31 genom att bli medlem: Medlemskap