Meny Stäng

Eva Kristina Olsson – Meditation över kitsch och skräck

Av David Zimmerman

Eva Kristina Olsson | Det ängelsgröna sakramentet
Albert Bonniers | 2017

Eva Kristina Olsson. Foto: Ulf I Eriksson.

Inom den kristna mystiken är så kallade ”enhetsupplevelser med det absoluta” centrala, upplevelsen av hur människans distans till Gud löses upp. Sakramentet, som kan beteckna både en ritual och ritualens fysiska element (som bröd eller dopvatten), ska försätta en i en sådan absolut gudomlig närvaro, kanske bortom språkets räckvidd. Den enda erfarenhet jag själv kan relatera till som, lite välvilligt, skulle närma sig mystik är upplevelsen av bra poesi eller musik. I sin fjortonde bok, den gravt märkliga och vackra långdikten Det ängelsgröna sakramentet frambesvärjer Eva Kristina Olsson en sånär religiös upplevelse av att stå vid en gräns av ljus mot det absoluta.

den pistagegröna kroppen och vingarnas ljusare skrik
är din rädsla synlighetens levande ingenting
detta gröna ljus
det levande och det döda
föder ett stigande ljus
det visar ingenting
detta ingenting som du älskar
detta som visar sitt ingenting
jag kommer till dig

Eva Kristina Olssons Det ängelsgröna sakramentet

Ett jag, ett du, en hon, och ett slags änglaväsen smälter samman med varandra och vandrar ned för en tolvstegstrappa. Jag läser det som ett sakralt inträde i världen, fyllt av rädsla: ”Du är rädd / v