Meny Stäng

Carl-Johan Malmberg – Vandringar i Yeats poetiska världar

Av Michael Economou

Carl-Johan Malmberg | Var hemlig och gläds: Vandringar i William Butler Yeats poetiska världar
Wahlström&Widstrand | 2017

Carl-Johan Malmberg. Foto: Cato Lein.

Det är inget lättöverskådligt, enhetligt författarskap som Carl-Johan Malmberg tar sig an i Var hemlig och gläds – Vandringar i William Butler Yeats poetiska världar. Att irländaren aldrig fått det genomslag i Sverige som hans poesi och internationella berömmelse borde ha resulterat i, har inte heller underlättat Malmbergs arbete – jag tänker främst på att verkligt goda översättningar saknas, för sekundärlitteratur finns i stor rikedom i anglosaxisk kulturvärld. Varken publiken, eller andra diktare här i Sverige – nåja, undantag som bekräftar regeln finns, bland andra Lars Forsell – tycks på allvar ha nått fram till Yeats. Ändå lever rader av Yeats i vad man kan kalla ett globalt kulturmedvetande: “No country for old men” och “The dying animal”, kända romantitlar av respektive Corman McCarthy och Philip Roth, är hämtade från en av Yeats mest ryktbara dikter, ”Sailing to Byzantium”. Fördjupar man sig i en av irländsk historias mest omtalade episoder, Påskupproret 1916, är det svårt att undvika refrängraden i Yeats elegi om de blodiga oroligheterna: A terrible beauty is born, som i sig också ger en fingervisning om att diktaren sällan eller aldrig varken kunde eller ville inta en entydig, enkel hållning i någon politisk fråga. Och varje irländare med minsta känsla för sitt lands historia känner också tragikens innebörd i följande strof, som avslutar ”Remorse for Intemperate Speech” (Självförebråelser för obehärskat tal):