Meny Stäng

David Väyrynen – ”Välkommen till Lappland”

Av Kerstin Gansmark

David Väyrynen | Marken
Teg Publishing | 2017

David Väyrynen. Foto: Daniel Olausson.

”Välkommen till Lappland. Om du hade bott här hade du varit hemma nu.” 

Så inleds poesiboken Marken av David Väyrynen, född 1983 i Hakka i Gällivare kommun. Marken är en driven debut. Okända röster i en mängd texttyper bildar en väldig fors av stämmor. Väyrynen har avlyssnat hemtraktens människor, låter utan kommentarer både anonyma och namngivna individer höras. Läsaren kommer nära, man känner sig vara i Lappland, inte genom några naturskildringar, sådana finns inte, utan genom kaffedoften och ett vardagligt småpratande, genomgående med gliringar åt ”sörlänningar” och stadsbor. Utkantsperspektivet är tydligt. David Väyrynen är för övrigt ansvarig utgivare för den litterära tidskriften Provins.

Boken är tjock och rik, det språkliga handlaget gott. Här finns inre monologer, skrönor, verser, sångtexter, predikningar, nekrologer, en mailväxling, en verksamhetsberättelse med mera med mera. Återkommande jämsides med texterna är numrerade listor i budordsform.

Nummer 1: Påbud om att göra rätt för sig.
Nummer 2. Påbud om att inte glömma att ens eget liv bara är ett av många.

Det sista budet har nummer 631 och lyder: ”Påbud om att inför döden glädjas åt vad man hunnit i stället för att ängslas över vad man försakat.”

Budorden, som också innehåller levnads-råd, anspelar på de 631 judiska buden i Gamla testamentet, varur de tio kristna är utkristalliserade. Buden står med riktigt små bokstäver som för att kila in sig likt hullingar i skinnet och känns som en ständigt närvarande Luther på ena axeln och kanske en Marx på den andra. Laestadianism och s